Huấn luyện an toàn dầu khí

Huấn luyện an toàn dầu khí (đào tạo an toàn dầu khí) trong hệ thống tài liệu quản lý an toàn được Bộ Công Thương nêu trong Thông tư số 40/2018/TT-BCT. Quy định cụ thể về xây dựng và nội dung các tài liệu quản lý an toàn trong hoạt động dầu khí.
Trong thông tư này, tại Điều 08 có hướng dẫn về chương trình huấn luyện an toàn dầu khí trong hệ thống tài liệu quản lý an toàn. Cụ thể như dưới đây:

Điều 8. Chương trình huấn luyện an toàn; yêu cầu về năng lực, trình độ và kinh nghiệm của người lao động

1. Chương trình huấn luyện an toàn, ứng cứu khẩn cấp chi tiết cho các đối tượng. vị trí làm việc theo quy định và yêu cầu của ngành nghề dầu khí, bao gồm:

  • a) Các lĩnh vực, đối tượng cần phải được đào tạo an toàn dầu khí.
  • b) Nội dung, thời gian huấn luyện cho từng đối tượng.
  • c) Các chứng chỉ, chứng nhận sau khi hoàn thành khóa huấn luyện.

2. Yêu cầu về năng lực, trình độ và kinh nghiệm ứng với từng vị trí làm việc của người lao động theo quy định.

Cụ thể thì chương trình huấn luyện an toàn dầu khí gồm có những gì?

Thực tế, khi đọc qua Điều 8 của Thông tư số 40/2018/TT-BCT có nội dung rất chung chung như trên. Chúng ta vẫn chưa thực sự rõ cần phải đào tạo những gì.

Ở từng công ty, doanh nghiệp trong lĩnh vực dầu khí thì sẽ có những công việc đặc thù khác nhau. Chính vì vậy, Thông tư không thể nào cụ thể hóa hết tất cả các ngành nghề cần đào tạo an toàn dầu khí.

Về cơ bản thì, huấn luyện an toàn dầu khí theo yêu cầu của pháp luật cũng giống như các ngành khác. Có những văn bản pháp luật sau đây mà chúng ta cần phải tuân thủ:

Danh sách một số văn bản pháp luật liên quan đến huấn luyện an toàn dầu khí

  • Nghị định 44/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật an toàn, vệ sinh lao động. về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động. Quan trắc MTLĐ cho người sử dụng lao động, người lao động và các DN, tổ chức, cá nhân có liên quan.
  • Nghị định 140/2018/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ LĐ-TB&XH. (Bổ sung sửa đổi Nghị định 44/2016/NĐ-CP trong hoạt động huấn luyện an toàn).
  • Văn bản hợp nhất 631/VBHN-BLĐTBXH năm 2019 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật ATVSLĐ về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn. Huấn luyện ATVSLĐ và quan trắc môi trường lao động do BLĐTBXH ban hành.
  • Nghị định 113/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật hóa chất

Trả lời

Close Menu