Báo cáo sử dụng thiết bị, máy móc, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

Hồ sơ bao gồm:

  1. Phiếu khai báo sử dụng đối tượng kiểm định theo mẫu tại Phụ lục Iđ.doc Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ.
  2. Bản Phô tô Giấy chứng nhận kết quả kiểm định thiết bị (lần đầu, bất thường).

Nơi tiếp nhận hồ sơ: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

Thời gian: 30 ngày trước hoặc sau khi đưa vào sử dụng

Căn cứ Nghị định 44/2016/NĐ-CP, tại Điều 16 quy định tổ chức/cá nhân phải sử dụng mẫu công văn Phụ lục Iđ để khai báo với Sở LĐTBXH tại địa phương trong khoản thời gian 30 ngày trước hoặc sau khi đưa vào sử dụng.

Điều 16. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động
1. Lựa chọn tổ chức hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động để kiểm định lần đầu trước khi đưa vào sử dụng hoặc kiểm định định kỳ trong quá trình sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; chỉ được đưa vào sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động được kiểm định đạt yêu cầu.
2. Khai báo với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tại địa phương trong khoảng thời gian 30 ngày trước hoặc sau khi đưa vào sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, trừ pháp luật chuyên ngành có quy định khác.
3. Lưu giữ hồ sơ kỹ thuật an toàn của đối tượng kiểm định theo quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động. Trong trường hợp chuyển nhượng (hoặc cho thuê lại) các đối tượng kiểm định, người bán (hoặc cho thuê lại) phải bàn giao đầy đủ hồ sơ kỹ thuật an toàn cho người mua (hoặc thuê lại).
4. Tạo điều kiện cho tổ chức kiểm định thực hiện kiểm định, chuẩn bị đầy đủ các tài liệu kỹ thuật liên quan đến các đối tượng kiểm định để cung cấp cho kiểm định viên và cử người đại diện chứng kiến quá trình kiểm định.
5. Thực hiện các kiến nghị của tổ chức kiểm định trong việc đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng các đối tượng kiểm định. Không được tiếp tục sử dụng các đối tượng kiểm định có kết quả kiểm định không đạt yêu cầu hoặc quá thời hạn kiểm định.
6. Quản lý, sử dụng, loại bỏ đối tượng kiểm định theo đúng quy định tại các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động và theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
7. Mẫu công văn khai báo sử dụng máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động được quy định tại Phụ lục Iđ ban hành kèm theo Nghị định này.

Phụ lục Iđ, các bạn vui lòng xem chi tiết, và tải về tại đây.

TOÀN VĂN NỘI DUNG NGHỊ ĐỊNH 44/2016/NĐ-CP ĐƯỢC CẬP NHẬT MỚI NHẤT

Trả lời

Close Menu