Nghị định 44/2016/NĐ-CP cập nhật mới nhất (bản chính thức)

Nghị định 44/2016/NĐ-CP được ban hành ngày 15/05/2016 và có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2016. Sau hai năm đưa vào áp dụng, Chính phủ đã ban hành Nghị định 140/2018/NĐ-CP sửa đổi một số điều trong Nghị định 44/2016/NĐ-CP.

Trước đây, Phúc Ân cũng từng tự đối chiếu và tổng hợp một file hợp nhất hai văn bản và up lên diễn đàn HSE Sharing. Các bạn có thể xem theo link sau: https://www.facebook.com/download/preview/627204101014698

Thì đến ngày 19/02/2019, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã ban hành văn bản hợp nhất của hai nghị định.

  • Nghị định 44/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động.
  • Nghị định 140/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Ân để dưới đây là văn bản chính thức từ Bộ, giúp cho người làm HSE tiện tham khảo, tra cứu. Các bạn có thể xem và tải về để phục vụ cho nhu cầu công việc của mình.

Trả lời

Close Menu