Phân loại tình huống khẩn cấp trong hoạt động dầu khí

Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 40/2018/TT-BCT Quy định cụ thể về xây dựng và nội dung các tài liệu quản lý an toàn trong hoạt động dầu khí. Trong nội dung Thông tư, Bộ có quy định về cách xác định và phân loại tình huấn khẩn cấp tại Chương IV, Điều 19.

Cụ thể như dưới đây

Điều 19: Xác định và phân loại tình huống khẩn cấp

Trên cơ sở đánh giá các mối nguy, xác định tất cả các tình huống khẩn cấp có thể xảy ra. Căn cứ vào năng lực, quy mô và độ phức tạp của dự án, công trình để phân loại tình huống khẩn cấp

1. Phân loại tình huống khẩn cấp cấp 1:

Là tình huống khi sự cố xảy ra với quy mô nhỏ, không có khả năng đe dọa trực tiếp đến tính mạng con người và sự tồn tại của một phần công trình. Tình huống được xử lý, khắc phục bằng nhân lực tại chỗ.

2. Phân loại tình huống khẩn cấp cấp 2:

Là tình huống khi sự cố xảy ra với quy mô trung bình, có khả năng đe dọa trực tiếp đến tính mạng con người và sự tồn tại của một phần công trình. Tình huống được xử lý, khắc phục bởi lực lượng ứng cứu của tổ chức dưới sự chỉ huy của Ban chỉ huy ứng phó sự cố khẩn cấp, có thể cần lực lượng ứng cứu của các đơn vị khác và các cơ quan hữu quan địa phương.

3. Phân loại tình huống khẩn cấp cấp 3:

Là tình huống khi sự cố xảy ra với quy mô lớn, gây nên mối nguy hiểm nghiêm trọng với nhiều người, có khả năng phá hủy công trình và gây ảnh hưởng lớn đến môi trường. Tình huống này được xử lý và khắc phục bởi lực lượng chuyên trách quốc gia, các bộ, ngành liên quan và có thể từ lực lượng nước ngoài.

Trả lời

Close Menu