TCVN 12244:2018 (ISO 13138:2012) – CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ – QUY ƯỚC LẤY MẪU LẮNG ĐỌNG BỤI TRUYỀN TRONG KHÔNG KHÍ TRONG HỆ HÔ HẤP CỦA CON NGƯỜI

TCVN 12244:2018 ( ISO 13138:2012 )

CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ – QUY ƯỚC LẤY MẪU LẮNG ĐỌNG BỤI TRUYỀN TRONG KHÔNG KHÍ TRONG HỆ HÔ HẤP CỦA CON NGƯỜI

Air quality- Sampling conventions for airborne particle deposition in the human respiratory system

Lời nói đầu

TCVN 12244:2018 hoàn toàn tương đương với ISO 13138:2012;

TCVN 12244:2018 ( ISO 13138:2012 ) do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 146 Chất lượng không khí biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Lời giới thiệu

Các sol khí bao gồm hệ phân tán của các hạt, chất lỏng hoặc chất rắn, vô cơ hoặc hữu cơ, có nguồn gốc tự nhiên hoặc nhân tạo. Chúng được tìm thấy trong tất cả môi trường sống và làm việc, trong nhà hoặc ngoài trời. Phạm vi của các loại sol khí là rất lớn. Có rất nhiều mối nguy với con người khi xảy ra phơi nhiễm do hít phải, gây ra nhiều bệnh khác nhau, tùy thuộc vào nơi các hạt hít vào được lắng đọng trong đường hô hấp. Nhiều bệnh cụ thể như hen, viêm phế quản, khí phế thũng, bệnh bụi phổi (bao gồm bệnh bụi phổi của công nhân ngành than, bệnh bụi phổi silic và bệnh bụi phổi amiăng) và ung thư phổi đều được biết là có liên quan đến phơi nhiễm với sol khí qua đường hô hấp. Bảo vệ người lao động và cộng đồng nói chung đòi hỏi các tiêu chuẩn có ý nghĩa quy định các mức độ phơi nhiễm. Sự xuất hiện của các tiêu chuẩn này TCVN 12244:2018 ( ISO 13138:2012 ) bắt đầu từ đầu những năm 1900 và đã được đẩy nhanh trong nhiều thập niên qua việc công bố tiêu chuẩn này với sự hiểu biết ngày càng tăng về mối liên hệ giữa phơi nhiễm và bệnh liên quan cùng với sự hiểu biết tốt hơn về bản chất của hạt sol khí và sự phơi nhiễm với chúng. Đã từ lâu vai trò kích thước hạt trong việc thâm nhập các hạt và lắng đọng bên trong đường hô hấp đã được thừa nhận. Dựa vào một lượng lớn các nghiên cứu đã được tiến hành từ năm 1960 và trước đó, sự hiểu biết về vai trò của kích thước hạt trong việc phân bố và lắng đọng các hạt tại các vùng khác nhau của đường hô hấp đã dẫn đến việc quy định các đường cong chọn lọc cỡ hạt nhằm hướng dẫn cho việc thực hiện các dụng cụ lấy mẫu, kiểu loại được sử dụng rộng rãi bởi các nhà nghiên cứu vệ sinh lao động và môi trường, có thể được sử dụng để đo mức độ phơi nhiễm có liên quan trực tiếp đến mọi ảnh hưởng sức khoẻ được quan tâm.

Các quy ước ban đầu TCVN 12244:2018 ( ISO 13138:2012 ), được dựa trên dữ liệu thực nghiệm từ các nghiên cứu hít thở được kiểm soát cẩn thận với các tình nguyện viên, được biểu thị dưới dạng các đường cong mô tả sự thâm nhập vào khu vực quan tâm theo hàm số của cỡ hạt, sau đó (kể từ những năm 1960) được gọi là đường kính khí động học của hạt trong phạm vi từ 0,5 μm đến 100 μm. Các quy ước này dẫn đến cần có các thiết bị lấy mẫu để thu thập các phần khối lượng bụi hô hấp, bụi phần ngực và bụi hít thở của các hạt từ môi trường không khí xung quanh, trong môi trường sống và làm việc, mặc dù các quy ước này không chỉ giới hạn đến khối lượng lấy mẫu. Các quy ước đã được thiết lập cẩn thận theo sự khác biệt lớn giữa mối quan hệ bên trong mỗi người và giữa nhiều người, cùng với sự thừa nhận đầy đủ rằng sự lắng đọng thực (cũng như độ phơi nhiễm thực) của các hạt khác với sự thâm nhập, ví dụ như đến hoặc bên trong vùng phế nang của phổi và các trường hợp khác, đặc biệt khi có các hạt sol khí rất mịn. Do vậy, ngay từ đầu, người ta mong đợi sự tương quan giữa bệnh tật và phơi nhiễm có thể bị hạn chế một cách nào đó. Tuy nhiên, cách tiếp cận như vậy đã mở đường cho các nhà khoa học về sol khí phát triển các thiết bị lấy mẫu hoặc quan trắc đơn giản, hợp lý mà hiệu suất của nó có thể phù hợp với các quy ước được quan tâm.

Với sự hiện diện của một lượng lớn thông tin về sự lắng đọng của hạt sol khí trong đường hô hấp của con người, với sự phát triển liên tục của các thiết bị lấy mẫu tiên tiến hơn và thực sự đại diện được cho mẫu, và với các nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến sức khoẻ như diện tích bề mặt hạt lắng đọng (trái ngược với khối lượng), việc thành lập các quy ước cho phép ước lượng trực tiếp về sự lắng đọng thực tế hiện nay đã được kiểm chứng. Tiêu chuẩn này cung cấp các quy ước cho các thiết bị lấy mẫu dùng để đại diện cho các tỉ lệ hạt sol khí hít phải thực sự lắng đọng trong các khu vực cụ thể của hệ hô hấp. Phạm vi kích thước hạt được mở rộng dưới 0,1 μm, nơi sự lắng đọng bị chi phối bởi sự khuếch tán (chuyển động Brown).

TCVN 12244:2018 ( ISO 13138:2012 ) Các quy ước mới này trên thực tế liệu sẽ dẫn đến sự cải thiện đáng kể trong mối tương quan giữa phơi nhiễm và bệnh tật, vào thời điểm công bố, vẫn là một câu hỏi mở. Tuy nhiên, sự lắng đọng có thể là một nguyên nhân thích hợp hơn là các hạt thở ra mà không tương tác với cơ thể. Trong khi các quy ước trước đây đã được thông qua trong nhiều chương trình hợp pháp để xác định sự tuân thủ với mức độ phơi nhiễm được coi là an toàn, các quy ước mới hơn dự kiến sẽ được áp dụng ban đầu trong các nghiên cứu về tác động sức khoẻ. Tuy nhiên, cuối cùng thì có thể các tiêu chuẩn về tuân thủ sẽ được sửa đổi nếu thiết bị lấy mẫu thích hợp được sử dụng, và mối tương quan giữa các phép đo phơi nhiễm và các ảnh hưởng tới sức khoẻ thực sự sẽ được cải thiện đáng kể.

CÁC BẠN XEM VÀ TẢI VỀ TCVN 12244:2018 ( ISO 13138:2012 ) TẠI ĐÂY NHÉ

Trả lời

Close Menu