TCVN 1769 :1975 VỀ HỒI LIỆU KIM LOẠI ĐEN – YÊU CẦU VỀ AN TOÀN PHÒNG NỔ KHI GIA CÔNG VÀ LUYỆN LẠI

Tiêu chuẩn TCVN 1769 :1975 này áp dụng cho hồi liệu kim loại đen dùng trong các cơ sở gia công và luyện lại cũng như dùng trong nội bộ các cơ quan sản xuất và quy định yêu cầu về an toàn phòng nổ ở tất cả các khâu kiểm tra.

Tất cả các bước kiểm tra theo TCVN 1769 về an toàn phòng nổ hồi liệu kim loại phải theo đúng những yêu cầu sau đây:

a) Các vật gây nổ (đạn, pháo, mìn, đầu đạn, bom v.v… không được còn ngòi nổ) phải có lỗ thông ra hoặc tháo đáy và rỗng ruột. Mặt trong phải làm sạch hết chất nổ và các chất dầu mỡ khác; phải phá bỏ các tấm ngăn bên trong vỏ đạn pháo.

b) Các mảnh đạn, bom, mìn, lựu đạn… không được dính, chứa các chất nổ.

c) Các nòng súng, nòng pháo phải rỗng suốt hoặc đã bị biến dạng cong queo ở gần cuối nòng và ở phần hộp nòng; hộp khóa nòng của tất cả các loại pháo và súng bộ binh phải mở hở và rỗng.

d) Các vỏ đạn pháo không được còn kíp nổ, kíp điện hoặc thuốc nổ.

đ) Xe tăng, pháo tự hành, xe bọc thép v.v… nếu chưa tháo rời; phải loại bỏ hết nhiên liệu, dầu mỡ và đạn nằm trong xe, pháo.

e) Tất cả các vật rỗng: ống, xilanh, thùng v.v… cần được tháo bỏ hết các vật lạ, chất lạ bên trong để nhìn thấy mặt trong của chúng. Vách, đáy thùng, két v.v… cần phải tháo, bóc trần ra.

g) Các bình chứa chất khí và chất lỏng phải được làm sạch bên trong, mở nắp van ở đầu bình và khoan thêm một lỗ ở vỏ bình.

h) Các khối kim loại (u lò Mactanh hoặc các lò khác). Các kết cấu kim loại của cầu và cần trục đã thu được do nổ mìn, không được phép còn chất nổ.

Dưới đây là toàn văn của TCVN 1769 :1975

Trả lời

Close Menu