TCVN 2290:1978 về thiết bị sản xuất – yêu cầu chung về an toàn

TCVN 2290:1978 về thiết bị sản xuất

NHÓM T: THIẾT BỊ SẢN XUẤT – YÊU CẦU CHUNG VỀ AN TOÀN
Manufacturing equipment – General safety requirements

Tiêu chuẩn này quy định những yêu cầu chung về an toàn đối với kết cấu của thiết bị sản xuất trong tất cả các ngành kinh tế quốc dân cũng như yêu cầu đối với cơ cấu và nội dung của loại tiêu chuẩn về yêu cầu an toàn đối với thiết bị sản xuất trong hệ thống tiêu chuẩn an toàn lao động.

1. Quy định chung

1.1. Thiết bị sản xuất phải an toàn khi lắp ráp, tháo dỡ, vận hành, sửa chữa, vận chuyển và bảo quản, khi sử dụng từng bộ phận hoặc đồng bộ hoặc cả hệ thống công nghệ.

1.2. Trong quá trình vận hành thiết bị sản xuất không được phát sinh những chất độc hại làm bẩn môi trường xung quanh (không khí, đất, nước…) vượt quá mức quy định

1.3. Thiết bị sản xuất phải được đảm bảo an toàn bằng cách:

Chọn các nguyên lí hoạt động, các sơ đồ cấu tạo, các bộ phận an toàn của kết cấu; ứng dụng cơ giới hoá, tự động hoá và điều khiển từ xa; ứng dụng các phương tiện bảo vệ;

Thực hiện các yêu cầu về công thái học (ECGONOMIC);

Đưa các yêu cầu an toàn vào tài liệu kỹ thuật lắp láp, vận hành, sữa chữa, chuyển và bảo quản.

1.4. Thiết bị sản xuất phải an toàn về cháy, nổ.

1.5. Thiết bị sản xuất khi vận hành theo tài liệu kĩ thuật đã quy định, không được gây ra nguy hiểm do tác dụng của độ ẩm, bức xạ mặt trời, rung xóc, áp suất và nhiệt độ cao hay thấp, chất xâm thực, tải trong gió.

1.6. Thiết bị sản xuất phải an toàn trong quá trình sử dụng.

2. Yêu cầu chung về an toàn

2.1. Yêu cầu đối với các bộ phận chủ yếu của kết cấu.

2.1.1. Vật liệu được sử dựng trong kết cấu của thiết bị sản xuất không được nguy hiểm và có hại. Không cho phép sử dụng các nguyên vật liệu mới, chưa qua kiểm tra đánh giá vệ sinh và an toàn.

2.1.2. Các bộ phận về thiết bị sản xuất (trong đó có: dây dẫn điện, ống dẫn, dây cáp phải tính toán để đảm bảo khả năng khi xảy ra hư hỏng ngẫu nhiên không gây nguy hiểm.

2.1.3. Trong kết cấu của thiết bị sản xuất có trang bị các hệ thống khí nén, thuỷ lực và các hệ thống khác thì phải đảm bảo an toàn theo yêu cầu của từng hệ thống đó.

TOÀN VĂN NỘI DUNG TIÊU CHUẨN TCVN 2290:1978 BẠN VUI LÒNG XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Trả lời

Close Menu