TCVN 4114:1985 về thiết bị kỹ thuật điện có điện áp lớn hơn 1000 V – Yêu cầu an toàn

TCVN 4114:1985 về thiết bị kỹ thuật điện có điện áp lớn hơn 1000 V

Tiêu chuẩn TCVN 4114:1985 về thiết bị kỹ thuật điện có điện áp lớn hơn 1000 V này áp dụng cho các thiết bị điện dùng để đóng ngắt, các bộ phóng điện, máy biến dòng và máy biến điện áp.

Tiêu chuẩn TCVN 4114:1985 về thiết bị kỹ thuật điện có điện áp lớn hơn 1000 Vnày quy định các yêu cầu an toàn về kết cấu của các thiết bị kỹ thuật điện có điện áp lớn hơn 1000 V.

1. YÊU CẦU CHUNG

1. Các thiết bị kỹ thuật điện phải thỏa mãn các yêu cầu của tiêu chuẩn này và TCVN 3144 – 79 (sản phẩm kỹ thuật điện. Yêu cầu chung về an toàn).

1.2. Độ bền điện của cách điện và độ dài đường rò của cách điện bên ngoài của thiết bị điện phải phù hợp với quy định trong các tiêu chuẩn sản phẩm, yêu cầu kỹ thuật hay thiết kế sản phẩm đã được duyệt.

1.3. Khi sử dụng các loại thiết bị điện của nước ngoài chế tạo, nêu kích thước của các cơ cấu điều khiển không phù hợp với quy định ở các điều 2.16, 2.17, 2.2.3 và 2.2.4 của tiêu chuẩn này thì nên cải tiến, sửa chữa để đảm bảo vận hành an toàn, thuận tiện. Việc sửa chữa này phải được cấp có thẩm quyền cho phép.

2. YÊU CẦU ĐỐI VỚI TỪNG LOẠI THIẾT BỊ

2.1. Máy ngắt điện và bộ truyền động của nó.

2.1.1. Trên máy ngắt điện và trên bộ truyền động của nó phải có bộ phận chỉ báo vị trí đóng và vị trí ngắt của máy ngắt. Không được phép dùng đèn tín hiệu để làm tín hiệu duy nhất chỉ vị trí của máy ngắt điện.

Ở các máy ngắt điện có bộ truyền động được đặt bên trong máy hay bố trí gần máy và không ngăn cách với máy bằng tấm chắn đặc, không trong suốt thì cho phép đặt một bộ chỉ báo vị trí đóng, ngắt ở trên máy ngắt điện hay trên bộ truyền động.

Ở các máy ngắt điện có tiếp điểm động ở bên ngoài và vị trí của tiếp điểm này chỉ rõ vị trí đóng hoặc ngắt của máy ngắt thì không bắt buộc phải có bộ phận chỉ bảo vị trí đóng, ngắt.

2.1.2. Máy ngắt dầu có thùng dầu bằng kim loại được nối đất và chứa trên 300 kg dầu nên bố trí thêm thiết bị để đổ thêm và lọc dầu trong lúc vận hành mà không phải ngắt máy ngắt.

2.1.3. Các máy ngắt dầu và các máy ngắt dùng các chất điện môi lỏng không cháy để dập hồ quang phải có:

a) Bộ phận chỉ mức dầu hay mức chất lỏng dập hồ quang

b) Thiết bị để nâng và hạ thùng dầu (đối với máy ngắt dầu có thùng dầu hạ xuống được và khối lượng của thùng khi có dầu lớn hơn 30 kg).

c) Lỗ để quan sát và kiểm tra (đối với máy ngắt có nhiều dầu ngưng không có trang bị hạ thùng dầu).

2.1.4. Bình chứa của máy ngắt không khí phải được chế tạo bảo đảm các yêu cầu kỹ thuật an toàn và được kiểm tra các yêu cầu kỹ thuật như các thiết bị chịu áp lực phù hợp với quy phạm kỹ thuật an toàn các bình chịu áp lực QPVN 2 – 75.

2.1.5. Máy ngắt điện phải có quai hay móc để nâng trừ trường hợp khi hình dáng, kích thước của máy ngắt buộc được cáp thép để nâng một cách an toàn, thuận tiện thì không cần có quai, móc. Ngoài ra máy ngắt phải có các trang bị khác để đảm bảo lắp ráp và vận hành thuận tiện.

TOÀN VĂN NỘI DUNG TIÊU CHUẨN TCVN 4114:1985 BẠN VUI LÒNG XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Trả lời

Close Menu