TCVN 4725:2008 về Máy cắt kim loại – Yêu cầu chung về an toàn đối với kết cấu máy

TCVN 4725:2008

MÁY CẮT KIM LOẠI – YÊU CẦU CHUNG VỀ AN TOÀN ĐỐI VỚI KẾT CẤU MÁY

Metal cutting machines – General safety construction requirements

Lời nói đầu

TCVN 4725:2008 và TCVN 7977:2008 thay thế TCVN 4725:1986;

TCVN 4725:2008 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn Quốc gia TCVN/TC39 Máy công cụ biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

MÁY CẮT KIM LOẠI – YÊU CẦU CHUNG VỀ AN TOÀN ĐỐI VỚI KẾT CẤU MÁY

Metal cutting machines – General safety construction requirements

Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn TCVN 4725:2008 này quy định những yêu cầu chung về an toàn đối với kết cấu máy, áp dụng cho tất cả các loại máy cắt kim loại thông dụng được sử dụng ở nơi có khí hậu bình thường, không bị tác động trực tiếp của bức xạ mặt trời, mưa khí quyển, gió và cát bụi.

Tiêu chuẩn TCVN 4725:2008 này cũng có thể áp dụng cho nhóm máy ăn mòn điện, hóa điện và máy gia công siêu âm.

Tài liệu viện dẫn

Trong tiêu chuẩn TCVN 4725:2008 này viện dẫn các tài liệu sau, đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi.

TCVN 3985:1999 Âm học – Mức ồn cho phép tại các vị trí làm việc.

TCVN 4275:1986 Ký hiệu chỉ dẫn trên máy công cụ.

Thiết bị bảo vệ

3.1. Các bộ phận động được bố trí ở ngoài các hộp, hốc máy, có khả năng gây chấn thương cho người thao tác, phải được che chắn an toàn (dạng kín, dạng cửa chớp, dạng lỗ v.v…). Những che chắn an toàn này phải có đủ độ vững chắc phù hợp và có những cơ cấu cần thiết như tay quay, tay nắm v.v… để đóng, mở, di chuyển và định vị một cách thuận tiện, an toàn.

3.2. Ưu tiên sử dụng che chắn an toàn dạng kín. Nếu che chắn an toàn có dạng lỗ hoặc dạng lưới thì khoảng cách từ chi tiết chuyển động đến bề mặt của che chắn phải phù hợp với các trị số chỉ dẫn trong Bảng 1.

TOÀN VĂN TIÊU CHUẨN TCVN 4725:2008 BẠN VUI LÒNG XEM TẠI ĐÂY

Trả lời

Close Menu