TCVN 5178:2004 về quy phạm kỹ thuật an toàn trong khai thác đá và chế biến đá lộ thiên

TCVN 5178:2004

QUY PHẠM AN TOÀN TRONG KHAI THÁC ĐÁ VÀ CHẾ BIẾN ĐÁ LỘ THIÊN

Safety technical rules for stone explosion and processing in the open-cast mines

1.Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn TCVN 5178:2004 quy định những biện pháp kỹ thuật an toàn trong khai thác đá và chế biến đá lộ thiên. Tiêu chuẩn TCVN 5178:2004 không áp dụng cho các cơ sở khai thác đá hầm lò và chế biến đá xẻ.

2.Tài liệu viện dẫn của tiêu chuẩn TCVN 5178:2004

TCVN 4586:1997 Vật liệu nổ công nghiệp – Yêu cầu an toàn về bảo quản, vận chuyển và sử dụng.

TCVN 4756:89 Quy phạm nối đất và nối không các thiết bị điện.

3.Quy định chung của TCVN 5178:2004

3.1. Tổ chức, cá nhân tiến hành khai thác đá và chế biến đá và mọi người lao động đều phải thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn lao động và vệ sinh lao động và các quy định trong các tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN), tiêu chuẩn ngành (TCN) liên quan.

3.2. Các đơn vị phải có các chức danh sau đây theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước về tiêu chuẩn, trình độ, năng lực cán bộ:

 • Giám đốc điều hành mỏ,
 • Người chỉ huy nổ mìn,
 • Cán bộ chuyên trách (hoặc bán chuyên trách) về công tác an toàn, vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường.

3.3. Nội quy lao động của mỏ được xây dựng và ban hành theo quy định của pháp luật về lao động. Các quy định về an toàn lao động và vệ sinh lao động phù hợp với các tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm về an toàn lao động và vệ sinh lao động do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

3.4. Người lao động có đủ sức khỏe theo quy định hiện hành của cơ quan y tế có thẩm quyền và được khám sức khỏe định kỳ hàng năm. Người không đủ sức khỏe theo tiêu chuẩn quy định đối với công việc đang đảm nhận được chuyển sang làm công việc khác phù hợp.

3.5. Người lao động tại mỏ phải qua lớp huấn luyện về kỹ thuật an toàn và hàng năm phải tổ chức huấn luyện nhắc lại một lần. Kết quả huấn luyện phải ghi vào sổ theo dõi, có chữ ký của người lao động và người huấn luyện. Sau khi học tập, kiểm tra sát hạch, chỉ những người đạt yêu cầu trở lên mới được giao công việc.

3.6. Đơn vị khai thác đá phải:

 • có đường lên xuống núi để công nhân đi lại thuận lợi, an toàn. Khi độ dốc của đường lớn hơn 30o phải có lan can chắc chắn;
 • có phương tiện chuyên chở phù hợp cho người đi làm phải qua sông, suối, hồ trong mặt bằng thi công. Các phương tiện chuyên chở phải đảm bảo an toàn theo quy định của đăng kiểm có thẩm quyền.

3.7. Người sử dụng lao động và người lao động phải nghiêm chỉnh thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn – vệ sinh lao động – phòng chống cháy nổ hiện hành trong khai thác đá, chế biến đá. Đặc biệt chú trọng những điểm sau:

 • phải trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân và thực hiện các chế độ khác cho người lao động;
 • tại những khu vực nguy hiểm, phải có biển báo, bảng chỉ dẫn an toàn, đề phòng tai nạn…đặt tại vị trí dễ thấy, dễ đọc. Các vị trí đặt thiết bị, trạm điện,…phải có nội quy vận hành và an toàn;
 • không được bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế các chi tiết hoặc làm vệ sinh công nghiệp khi máy móc, thiết bị đang hoạt động;
 • phải có biện pháp chống bụi tích cực ở những khâu phát sinh nhiều bụi như khoan, nổ mìn, nghiền, sàng, chế biến đá;
 • nhà cửa, công trình trong phạm vi công trường phải theo đúng các yêu cầu quy định về phòng chống cháy nổ;
 • nơi ăn ở của công nhân phải làm cách khu vực sản xuất và chế biến đá ít nhất 500 m, nằm ngoài bán kính của vùng nguy hiểm khi nổ mìn đã được quy định trong thiết kế và không ở cuối hướng gió chính trong năm;
 • khi có nguy cơ xảy ra sự cố về an toàn lao động, phải thực hiện ngay các biện pháp cần thiết để loại trừ nguyên nhân có thể gây ra sự cố;
 • khi xảy ra sự cố về an toàn lao động, giám đốc điều hành mỏ phải thực hiện ngay các biện pháp khẩn cấp để loại trừ nguyên nhân gây ra sự cố; cấp cứu, sơ tán người ra khỏi vùng nguy hiểm; kịp thời báo cáo với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền; bảo vệ tài sản, bảo vệ hiện trường theo quy định của pháp luật.
 • phải thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất về an toàn lao động và vệ sinh lao động theo quy định. Tất cả các trường hợp tai nạn lao động, sự cố có liên quan đến người lao động phải được khai báo, điều tra, xử lý, thống kê theo các quy định của pháp luật hiện hành.

3.8. Khi giao việc mỗi ca, cán bộ chỉ huy (đội trưởng, quản đốc…) phải ghi sổ phân công hoặc phiếu giao việc cho từng công nhân hoặc tổ sản xuất khai thác đá, chế biến đá, trong đó phải ghi đầy đủ và cụ thể biện pháp an toàn lao động. Người giao việc và người nhận việc phải ký vào sổ hoặc phiếu.

3.9. Khi bố trí người vào làm việc, cán bộ trực tiếp chỉ đạo sản xuất (tổ trưởng, đội trưởng, quản đốc) phải xem xét cụ thể hiện trường, nếu đảm bảo an toàn mới bố trí công việc.

3.10. Người lao động phải trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân, chấp hành nghiêm chỉnh những quy định an toàn tại vị trí làm việc và các vị trí có liên quan. Khi phát hiện thấy hiện tượng nguy hiểm, bản thân phải tích cực đề phòng và báo ngay cho cán bộ phụ trách biết để có biện pháp giải quyết kịp thời.

Toàn văn tiêu chuẩn TCVN 5178:2004 bạn có thể xem và tải về tại đây

Trả lời

Close Menu