TCVN 5179:1990 (ST SEV 5312-85) về máy nâng hạ – Yêu cầu thử thiết bị thủy lực về an toàn do Ủy ban Khoa học và Nhà nước ban hành

TCVN 5179:1990 (ST SEV 5312-85)

MÁY NÂNG HẠ – YÊU CẦU THỬ NGHIỆM THIẾT BỊ THỦY LỰC VỀ AN TOÀN

Hoisting cranes – Test requirements of hydraulic equipments for safety

Tiêu chuẩn TCVN 5179:1990 (ST SEV 5312-85) này áp dụng cho các máy nâng hạ và qui định yêu cầu đối với thử nghiệm thiết bị thủy lực về an toàn sau khi chế tạo và lắp ráp.

Tiêu chuẩn TCVN 5179:1990 (ST SEV 5312-85) này không áp dụng cho thiết bị thủy lực của cơ cấu di chuyển trong cần trục tự hành.

Tiêu chuẩn TCVN 5179:1990 (ST SEV 5312-85) này phù hợp với ST SEV 5312-85.

1. Yêu cầu chungTCVN 5179:1990 (ST SEV 5312-85)

1.1. Trước khi tiến hành thử nghiệm thiết bị thủy lực phải kiểm tra sự phù hợp của các số liệu kỹ thuật của các phần tử trong thiết bị thủy lực, cũng như các mối nối của ống dẫn và phụ tùng nối ống theo tài liệu được kèm theo lý lịch của máy nâng hạ.

1.2. Phải tiến hành kiểm tra các biên bản về chất lượng và sự phù hợp của nó với các yêu cầu của TCVN 4755-89 cũng như các tài liệu kèm theo lý lịch máy của các phần tử quan trọng (theo quan điểm an toàn) trong thiết bị thủy lực: xi lanh thủy lực, động cơ thủy lực, ắc qui thủy lực, ống dẫn và phụ tùng nối ống, các bộ phận của hệ thống điều khiển.

Chú thích. Các phần tử và cụm máy trong thiết bị thủy lực được coi là quan trọng (theo quan điểm kỹ thuật an toàn) nếu sự hỏng hóc của chúng có thể gây ra chuyển động không điều khiển được và không kiểm tra được của các bộ phận máy nâng hạ.

1.3. Phải kiểm tra việc tính toán độ bền cho các ống dẫn, trong đó có cả ống mềm và kết quả tính toán phải phù hợp với các yêu cầu trong TCVN 4755-89.

1.4. Thử nghiệm thiết bị thủy lực phải được tiến hành với chất lỏng công tác theo chỉ dẫn trong lý lịch máy. Nhiệt độ chất lỏng công tác phải phù hợp với nhiệt độ cho phép khi sử dụng và nó được đo tại chỗ rót chất lỏng công tác vào thùng chứa hoặc tại chỗ khác được chỉ dẫn trong tài liệu hướng dẫn sử dụng máy. Phải kiểm tra trạng thái và lượng chất lỏng trong thùng chứa.

1.5. Trước khi thử thiết bị thủy lực phải kiểm tra chỗ nối các phần tử (van, mũ ốc, phụ tùng nối ống, ống dẫn, ống mềm…), thậm chí cả tình trạng và sự xiết chặt các phần tử kẹp chặt (bu lông, đai ốc…).

TOÀN VĂN NỘI DUNG TIÊU CHUẨN TCVN 5179:1990 (ST SEV 5312-85) BẠN VUI LÒNG XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Trả lời

Close Menu