TCVN 5186:1990 ( ST SEV 576-77) về Máy cắt kim loại – Yêu cầu riêng về an toàn đối với kết cấu máy phay

TCVN 5186:1990

MÁY CẮT KIM LOẠI – YÊU CẦU RIÊNG VỀ AN TOÀN ĐỐI VỚI KẾT CẤU MÁY PHAY

Metal cutting machines – Special safety construction requirements for milling machines

Lời nói đầu

TCVN 5186:1990 phù hợp với ST SEV 576:1977.

TCVN 5186:1990 do Viện máy công cụ và dụng cụ – Bộ cơ khí và luyện kim biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trình duyệt, Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) ban hành;

Tiêu chuẩn TCVN 5186:1990 này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại Khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn Kỹ thuật.

MÁY CẮT KIM LOẠI – YÊU CẦU RIÊNG VỀ AN TOÀN ĐỐI VỚI KẾT CẤU MÁY PHAY

Metal cutting machines – Special safety construction requirements for milling machines

1. Vùng gia công của các máy phay vạn năng công xôn và không công xôn, phải được che chắn bằng các thiết bị bảo vệ (tấm chắn) theo TCVN 4725:1989.

2. Trên các máy phay ngang và phay đứng có chiều cao không lớn hơn 2,5 m, đầu phía sau của trục chính cùng với phần nhô ra của vít rút kẹp dụng cụ cắt cũng như phần nhô ra từ giá đỡ của đuôi trục gá phay cần được che chắn bằng các bao che bảo vệ tháo lắp nhanh.

3. Trên các máy phay vạn năng công xôn và không công xôn có chiều rộng bàn làm việc bằng và lớn hơn 500 mm, cũng như tất cả các máy quay điều khiển theo chương trình, việc kẹp chặt dụng cụ cắt cần được cơ giới hóa. Bộ phận điều khiển truyền động của cơ cấu kẹp chặt dụng cụ cắt phải được bố trí thuận tiện.

Đối với máy phay không cơ khí hóa việc kẹp chặt dụng cụ cắt, cần đảm bảo sự tiếp cận vị trí kẹp chặt dụng cụ một cách an toàn.

4. Đối với những máy phay vạn năng công xôn và không công xôn có chiều rộng bàn đến 630 mm, thời gian từ khi ngắt truyền động đến lúc dừng lại của trục chính (không mang dụng cụ cắt) không vượt quá 6s.

Trả lời

Close Menu