TCVN 5331:1991 về thiết bị axetylen – Yêu cầu an toàn đối với kết cấu bình sinh khí

1. Tiêu chuẩn TCVN 5331:1991 này áp dụng cho thiết bị axetylen và qui định các yêu cầu về kỹ thuật an toàn đối với kết cấu bình sinh khí.

Tiêu chuẩn TCVN 5331:1991 này không áp dụng đối với các thiết bị:

– tạo khí axetylen không từ cacbuacanxi;

– tạo khí axetylen từ cácbuacanxi nhưng với khối lượng không lớn hơn 0,5kg;

– tạo khí axetylen dùng để điều chế hóa chất;

– tạo khí axetylen dùng để thắp sáng hoặc để sưởi ấm;

– tạo khí axetylen dùng trong các phương tiện giao thông vận chuyển hành khách và hàng hóa;

– tạo khí axetylen dùng trong nghiên cứu khoa học.

2. Các bình sinh khí axetylen phải được thiết kế, chế tạo, bảo quản và sử dụng theo các qui định của QPVN 2-75, TCVN 4245 – 86, TCVN 5019 – 89 phải thỏa mãn các yêu cầu của tiêu chuẩn này.

3. Phân loại các bình sinh khí axetylen theo phụ lục của tiêu chuẩn này. 4. Bình sinh khí áp suất thấp phải chịu được áp suất không nhỏ hơn 1,5 lần áp suất lớn nhất cho phép

4. Bình sinh khí áp suất thấp phải chịu được áp suất không nhỏ hơn 1,5 lần áp suất lớn nhất cho phép.

5. Bình sinh khí áp suất trung bình phải chịu được áp suất 0,23 MPa (2,3 kg/cm2).

6. Chiều dầy thành bình sinh khí không được nhỏ hơn 1,5 mm.

Cho phép giảm chiều dầy của bình sinh khí xuống tới 1,25mm trong trường hợp các bề mặt bên trong và bên ngoài của bình được mạ kẽm.

7. Bình sinh khí phải được trang bị thiết bị ngừng cung cấp nước và cacbuacanxi trong trường hợp ngừng thu khí lâu dài.

TOÀN VĂN NỘI DUNG TIÊU CHUẨN TCVN 5331:1991 BẠN VUI LÒNG XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Trả lời

Close Menu