TCVN 5332:1991 về thiết bị axetylen – yêu cầu an toàn đối với kết cấu thiết bị công nghệ chính

TCVN 5332:1991

THIẾT BỊ AXETYLEN – YÊU CẦU AN TOÀN ĐỐI VỚI KẾT CẤU THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ CHÍNH

Acetylene installations safety requirements for construction of basic technological equipment

1. Tiêu chuẩn này áp dụng cho thiết bị axetylen và qui định các yêu cầu về kỹ thuật an toàn đối với kết cấu thiết bị công nghệ chính, bao gồm thiết bị tách giọt, bình chứa khí, thiết bị làm khô và làm sạch khí axetylen.

Tiêu chuẩn này không áp dụng đối với các thiết bị:

– tạo khí axêtilen không từ cacbuacanxi;

– tạo khí axêtylen từ cácbuacanxi, nhưng với khối lượng không lớn hơn 0,5kg;

– tạo khí axêtylen dùng để điều chế hóa chất;

– tạo khí axêtylen dùng để thắp sáng hoặc để sưởi ấm;

– tạo khí axêtylen dùng trong các phương tiện giao thông vận chuyển hành khách và hàng hóa;

– tạo khí axêtylen dùng trong nghiên cứu khoa học.

2. Các thiết bị công nghệ chính dùng để sản xuất khí axêtylen phải được thiết kế, chế tạo, bảo quản và sử dụng theo các qui định của QPVN 2 – 75, TCVN 4245-86, TCVN 5019-89 và phải thỏa mãn các yêu cầu của tiêu chuẩn này.

3. Kết cấu các thiết bị công nghệ chính để sản xuất khí axêtylen phải đảm bảo:

– loại trừ được không khí cũng hỗn hợp khí axêtylen với không khí trước khi đưa vào vận hành, sau khi nạp tiếp chất làm sạch và làm khô, trước và sau khi sửa chữa thiết bị;

– có khả năng kiểm tra và làm vệ sinh được bề mặt bên trong và bên ngoài của thiết bị;

– loại trừ được sự phát sinh tia lửa trong khi làm việc;

– sự kín khít của thiết bị;

– loại trừ được khả năng tăng áp suất và nhiệt độ vượt quá mức cho phép;

– có hệ thống nối đất tin cậy để loại trừ các điện tích tĩnh điện;

– loại trừ được sự tạo ra áp suất chân không.

4. Thiết bị công nghệ chính phải được bảo vệ chống lửa tạt lại và không để lọt oxy và không khí từ đầu tiêu thụ.

Thiết bị công nghệ chính loại áp suất cao phải được bảo vệ không để lan truyền sự nổ phân rã của axêtylen.

TOÀN VĂN NỘI DUNG TIÊU CHUẨN TCVN 5332:1991 BẠN VUI LÒNG XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Trả lời

Close Menu