TCVN 5334:1991* về thiết bị điện kho dầu và sản phẩm dầu – quy phạm kỹ thuật an toàn trong thiết kế và lắp đặt

TCVN 5334:1991

THIẾT BỊ ĐIỆN KHO DẦU VÀ SẢN PHẨM DẦU QUY PHẠM

KỸ THUẬT AN TOÀN TRONG THIẾT KẾ VÀ LẮP ĐẶT

Tiêu chuẩn TCVN 5334:1991 này áp dụng để thiết kế, lắp đặt các thiết bị điện lực, điện chiếu sáng, đo lường kiểm tra và tự động hóa cho các kho dầu và sản phẩm dầu xây dựng mới hay cải tạo, mở rộng hệ thống điện trong các kho dầu và sản phẩm dầu hiện có (gọi tắt là kho xăng dầu).

1. QUY ĐỊNH CHUNGTCVN 5334:1991

1.1. Tại các kho xăng dầu loại I và loại II phải có hai nguồn cung cấp điện: nguồn lưới điện Quốc gia loại 1 và nguồn cấp điện dự phòng.

1.2. Mạng cung cấp điện trong phạm vi kho phải đảm bảo riêng cho từng hạng mục công trình để khi cắt điện sự cố hay sửa chữa một hạng mục công trình, không ảnh hưởng đến các hạng mục công trình khác.

1.3. Mạng lưới cung cấp điện của kho xăng dầu gồm 2 phần: phần ngoài kho và phần trong kho. 1.3.1. Phần ngoài kho gồm đường dây cao cấp 35KV.

2. PHÂN LOẠI NGUY HIỂM CHÁY, NỔ CỦA CÔNG TRÌNH – THIẾT BỊ

2.1. Máy, động cơ, khí cụ điện và các thiết bị điện kiểu chống nổ là loại có kết cấu bảo vệ chống nổ, dùng trong khu vực nguy hiệm nổ.

2.2. Máy, khí cụ, thiết bị điện kiểu chống nước là loại có kết cấu bảo vệ chống nước nhỏ giọt theo chiều thẳng đứng và ngăn hạt nước tạ vào bên trên từ mọi phía.

2.3. Căn cứ vào mức độ nguy hiểm do dòng điện gây ra, các khu vực có thiết bị điện được chia thành:

2.3.1. Khu vực rất nguy hiểm là khu vực có một trong các yếu tố sau:

– Nồng độ hơi xăng dầu trong không khí cao hơn các giá trị ở Bảng 1.

– Rất ẩm (độ ẩm lớn hơn hoặc bằng 100%).

– Môi trường có hoạt tính hóa học (có tác dụng phá hoại chất cách điện và những phần dẫn điện của thiết bị).

– Đồng thời có hai yếu tố của khu vực nguy hiểm.

2.3.2. Khu vực nguy hiểm là khu vực có một trong các yếu tố sau:

– Ẩm ướt (độ ẩm không nhỏ hơn 75%) hoặc có bụi dẫn điện, hơi xăng dầu.

– Nền, sàn dẫn điện.

– Nhiệt độ cao (lớn hơn 35oC).

2.3.3. Khu vực ít nguy hiểm là khu vực không thuộc điều 2.3.1 và 2.3.2.

2.4. Phụ thuộc vào tính chất nguy hiểm cháy, nổ của hơi các loại sản phẩm dầu, chia thành:

2.4.1. Các loại sản phẩm dầu có nhiệt độ bắt cháy của hơi từ 45oC trở xuống thuộc loại nguy hiểm nổ.

2.4.2. Các loại sản phẩm dầu có nhiệt độ bắt cháy của hơi trên 45oC thuộc loại nguy hiểm cháy.

2.5. Hơi của san rphẩm dầu trong không khí ở nồng độ nhất định là hỗn hợp có nguy hiểm nổ và được gọi là giới hạn nổ của hơi xăng dầu, được tính theo % thể tích.

2.6. Tại vị trí lắp đặt các thiết bị điện, nếu hơi của san rphẩm dầu trong không khí vượt quá 60% giới hạn nồng độ nổ dưới thì phải sử dụng các thiết bị điện phòng nổ.

TOÀN VĂN NỘI DUNG TIÊU CHUẨN TCVN 5334:1991 BẠN VUI LÒNG XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Trả lời

Close Menu