TCVN 5654:1992 về quy phạm bảo vệ môi trường ở các bến giao nhận dầu thô trên biển

TCVN 5654:1992 về quy phạm bảo vệ môi trường ở các bến giao nhận dầu thô trên biển

QUY PHẠM BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Ở CÁC BẾN GIAO NHẬN DẦU THÔ TRÊN BIỂN

Regulation on environmental protection et offshore mooring terminals for fetroleum

Lời nói đầu

TCVN 5654 – 1992 do Viện Dầu khí biên soạn, Bộ Công nghiệp nặng đề nghị và được Ủy ban Khoa học nhà nước ban hành theo Quyết định số 212/QĐ ngày 23 tháng 03 năm 1992.

Tiêu chuẩn TCVN 5654:1992 này áp dụng cho tất cả các tầu đang hoạt động tại bến và các kho chứa dầu trên bến dao nhận dầu thô trên biển.

1. QUY ĐỊNH CHUNG

1.1. Khi giao nhận dầu thô trên biển tất cả các tầu phải tuyệt đối chấp hành các nội quy về phần giao nhận dầu trên bến.

1.2. Các tầu vào bến và các kho chứa dầu trên bến phải tuân theo các quy định sau:

– Phải có các thiết bị ngăn ngừa ô nhiễm phù hợp với TCVN 4044-85. Nếu là tầu nước ngoài phải có giấy chứng nhận quốc tế về chống ô nhiễm do dầu mỏ gây ra và phải được các nhà chức trách Việt Nam chấp nhận.

– Trên mỗi tầu, mỗi bến, lãnh đạo phải cử cán bộ chuyên trách về bảo vệ môi trường, công tác an toàn theo dõi thường xuyên và ghi vào sổ theo dõi chống ô nhiễm môi trường để hàng tháng thông báo cho lãnh đạo.

– Tất cả các tầu, các kho chứa dầu hoạt động trên biển phải có các thiết bị phòng cháy và chữa cháy.

2. QUY ĐỊNH VỀ PHÒNG, CHỐNG DẦU BỊ RƠI VÃI TRONG QUÁ TRÌNH GIAO, NHẬN DẦU

2.1. Các biện pháp phòng ngừa dầu rơi vãi trong quá trình tàng trữ và giao, nhận dầu trên bến.

2.1.1. Yêu cầu đối với mọi người làm việc trên bến:

– Tất cả mọi người làm việc trên bến phải được huấn luyện chuyên môn về công tác phòng chống ô nhiễm trên biển và phải được định kỳ kiểm tra chuyên môn và thực tập.

– Phải hiểu biết thực tế về tình trạng của tầu có tải hay không tải.

– Phải hiểu biết về kỹ thuật làm sạch váng dầu, cách sử dụng các thiết bị, kế hoạch phòng chống sự cố tràn dầu.

2.1.2. Cán bộ chuyên trách về bảo vệ môi trường phải kiểm tra thường xuyên.

– Sự rò rỉ ở các thiết bị trên tầu, trên bến.

– Sự rò rỉ ở các van.

– Sự rò rỉ ở các trạm bơm.

– Phát hiện sự xuất hiện bất thường về áp suất trong đường ống dẫn dầu và vòi hút.


TOÀN VĂN NỘI DUNG TIÊU CHUẨN TCVN 5654:1992 về quy phạm bảo vệ môi trường ở các bến giao nhận dầu thô trên biển BẠN VUI LÒNG XEM CHI TIẾT Ở ĐÂY

Trả lời

Close Menu