TCVN 5699-2-102:2013 (IEC 60335-2-102:2009) về thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự – An toàn – Phần 2-102 – Yêu cầu cụ thể đối với các thiết bị đốt khí đốt, dầu và nhiên liệu rắn có kết nối điện

TCVN 5699-2-102:2013 (IEC 60335-2-102:2009)

THIẾT BỊ ĐIỆN GIA DỤNG VÀ THIẾT BỊ ĐIỆN TƯƠNG TỰ – AN TOÀN – PHẦN 2-102: YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI CÁC THIẾT BỊ ĐỐT KHÍ ĐỐT, DẦU VÀ NHIÊN LIỆU RẮN CÓ KẾT NỐI ĐIỆN

Household and similar electrical appliances – Safety – Part 2-102: Particular requirements for gas, oil and solid-fuel burning appliances having electrical connections

Lời nói đầu

TCVN 5699-2-102:2013 hoàn toàn tương đương với IEC 60335-2-102:2009;

TCVN 5699-2-102:2013 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN/TC/E2 Thiết bị điện dân dụng biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Lời giới thiệu

Tiêu chuẩn này nêu các mức được chấp nhận về bảo vệ chống các nguy hiểm về điện, cơ, nhiệt, cháy và bức xạ của các thiết bị khi hoạt động trong điều kiện sử dụng bình thường có tính đến hướng dẫn của nhà chế tạo. Tiêu chuẩn này cũng đề cập đến những trường hợp bất thường dự kiến có thể xảy ra trong thực tế và có tính đến cách mà các hiện tượng điện từ trường có thể ảnh hưởng đến hoạt động an toàn của thiết bị.

Tiêu chuẩn này có xét đến các yêu cầu qui định trong bộ tiêu chuẩn TCVN 7447 (IEC 60364) ở những nơi có thể để tương thích với qui tắc đi dây khi thiết bị được nối vào nguồn điện lưới. Tuy nhiên, các qui tắc đi dây có thể khác nhau ở các quốc gia khác nhau. Trong tiêu chuẩn này, những chỗ ghi là “Phần 1” chính là “TCVN 5699-1 (IEC 60335-1)”.

1. Phạm vi áp dụng

Điều này của Phần 1 được thay bằng:

Tiêu chuẩn này qui định về an toàn của thiết bị đốt khí đốt, dầu và nhiên liệu rắn có kết nối điện, dùng trong gia đình và các mục đích tương tự, điện áp danh định không lớn hơn 250 V đối với thiết bị một pha và 480 V đối với thiết bị khác.

Tiêu chuẩn này đề cập đến các khía cạnh an toàn điện và một số khía cạnh an toàn khác của các thiết bị này. Tất cả các khía cạnh an toàn được đề cập nếu thiết bị phù hợp với tiêu chuẩn liên quan dùng cho thiết bị đốt nhiên liệu. Nếu thiết bị có lắp nguồn gia nhiệt bằng điện thì thiết bị cũng phải phù hợp với phần 2 liên quan của TCVN 5699 (IEC 60335).


TOÀN VĂN NỘI DUNG TIÊU CHUẨN TCVN 5699-2-102:2013 (IEC 60335-2-102:2009) BẠN VUI LÒNG XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Trả lời

Close Menu