TCVN 5699-2-108:2013 (IEC 60335-2-108:2008) về Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự – An toàn – Phần 2-108 – Yêu cầu cụ thể đối với máy điện ly

TCVN 5699-2-108:2013 (IEC 60335-2-108:2008)

THIẾT BỊ ĐIỆN GIA DỤNG VÀ THIẾT BỊ ĐIỆN TƯƠNG TỰ – AN TOÀN – PHẦN 2-108: YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI MÁY ĐIỆN LY

Household and similar electrical appliances – Safety – Part 2-108: Particular requirements for electrolysers

Lời nói đầu

TCVN 5699-2-108:2013 hoàn toàn tương đương với IEC 60335-2-108:2008;

TCVN 5699-2-108:2013 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN/TC/E2 Thiết bị điện dân dụng biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Lời giới thiệu

Tiêu chuẩn này nêu các mức được chấp nhận về bảo vệ chống các nguy hiểm về điện, cơ, nhiệt, cháy và bức xạ của các thiết bị khi hoạt động trong điều kiện sử dụng bình thường có tính đến hướng dẫn của nhà chế tạo. Tiêu chuẩn này cũng đề cập đến những trường hợp bất thường dự kiến có thể xảy ra trong thực tế và có tính đến cách mà các hiện tượng điện từ trường có thể ảnh hưởng đến hoạt động an toàn của thiết bị.

Tiêu chuẩn này có xét đến các yêu cầu quy định trong bộ tiêu chuẩn TCVN 7447 (IEC 60364) ở những nơi có thể để tương thích với quy tắc đi dây khi thiết bị được nối vào nguồn điện lưới. Tuy nhiên, các quy tắc đi dây có thể khác nhau ở các quốc gia khác nhau. Trong tiêu chuẩn này, những chỗ ghi là “Phần 1” chính là “TCVN 5699-1 (IEC 60335-1)”.

1. Phạm vi áp dụng

Điều này của phần 1 được thay bằng:

Tiêu chuẩn này qui định về an toàn của máy điện ly tạo ra chất lỏng ion hóa có độ nhớt thấp để sử dụng làm nước rửa không có chất tẩy trong các thiết bị dùng cho gia đình và các mục đích tương tự và các máy điện ly phù hợp với các tiêu chuẩn có thể áp dụng cho các thiết bị này. Tiêu chuẩn này áp dụng cho máy điện ly được thử nghiệm riêng rẽ, trong điều kiện khắc nghiệt nhất có khả năng xảy ra trong sử dụng bình thường, điện áp danh định của máy điện ly không lớn hơn 250 V.

CHÚ THÍCH 101: Ví dụ về các thiết bị có thể có chứa máy điện ly là:

– máy rửa bát (TCVN 5699-2-5 (IEC 60335-2-5));

– máy giặt (TCVN 5699-2-7 (IEC 60335-2-7));

– thiết bị tạo ra nước rửa dùng cho mục đích vệ sinh.


TOÀN VĂN NỘI DUNG TIÊU CHUẨN TCVN 5699-2-108:2013 (IEC 60335-2-108:2008) BẠN VUI LÒNG XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Trả lời

Close Menu