TCVN 5699-2-15:2007 (IEC 60335-2-15:2005) về thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự- an toàn – phần 2-15: yêu cầu cụ thể đối với thiết bị đun chất lỏng

TCVN 5699-2-15:2007 (IEC 60335-2-15:2005)

THIẾT BỊ ĐIỆN GIA DỤNG VÀ THIẾT BỊ ĐIỆN TƯƠNG TỰ – AN TOÀN – PHẦN 2-15: YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI THIẾT BỊ ĐUN CHẤT LỎNG

Household and similar electrical appliances – Safety – Part 2-15: Particular requirements for appliances for heating liquids

1. Phạm vi áp dụng

Điều này của Phần 1 được thay bằng:

Tiêu chuẩn TCVN 5699-2-15:2007 (IEC 60335-2-15:2005) này qui định về an toàn đối với thiết bị điện dùng để đun chất lỏng dùng trong gia đình và các mục đích tương tự, có điện áp danh định không lớn hơn 250 V.

CHÚ THÍCH 101: Một số thiết bị có thể sử dụng để đun thực phẩm.

CHÚ THÍCH 102: Ví dụ về một số thiết bị thuộc phạm vi áp dụng của tiêu chuẩn TCVN 5699-2-15:2007 (IEC 60335-2-15:2005) này là:

 • – thiết bị pha cà phê;
 • – chảo điện;
 • – nồi luộc trứng;
 • thiết bị đun nóng chai chứa thức ăn;
 • – ấm điện và các thiết bị khác dùng để đun sôi nước, có dung tích danh định không quá 10 l;
 • – thiết bị đun sữa;
 • – nồi áp suất có áp suất nấu danh định không quá 140 kPa và dung tích danh định không vượt quá 10 l;
 • – nồi nấu chậm;
 • – nồi hấp;
 • – nồi giặt;
 • – thiết bị làm sữa chua.

Thiết bị không được thiết kế để sử dụng bình thường trong gia đình nhưng vẫn có thể là nguồn gây nguy hiểm cho công chúng, ví dụ như các thiết bị được thiết kế cho những người không có chuyên môn sử dụng trong cửa hiệu, trong các ngành công nghiệp nhẹ và ở các trang trại, cũng thuộc phạm vi áp dụng của tiêu chuẩn này.


TOÀN VĂN NỘI DUNG TIÊU CHUẨN TCVN 5699-2-15:2007 (IEC 60335-2-15:2005) BẠN VUI LÒNG XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Trả lời

Close Menu