TCVN 5699-2-17:2006 (IEC 60335-2-17:2006) về thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự – An toàn – Phần 2-17: Yêu cầu cụ thể đối với chăn, gối và các thiết bị gia nhiệt uốn được tương tự

TCVN 5699-2-17:2006 (IEC 60335-2-17:2006)

THIẾT BỊ ĐIỆN GIA DỤNG VÀ THIẾT BỊ ĐIỆN TƯƠNG TỰ – AN TOÀN –

PHẦN 2-17: YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI CHĂN, GỐI VÀ CÁC THIẾT BỊ GIA NHIỆT UỐN ĐƯỢC TƯƠNG TỰ

Household and similar electrical appliances – Safety –

Part 2-17: Particular requirements for blankets, pads and similar flexible heating appliances

Lời nói đầu

TCVN 5699-2-17 : 2006 hoàn toàn tương đương với tiêu chuẩn IEC 60335-2-17:2006; TCVN 5699-2-17 : 2006 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/E2 Thiết bị điện dân dụng biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.

1. Phạm vi áp dụng

Điều này của Phần 1 được thay bằng:

Tiêu chuẩn TCVN 5699-2-17:2006 (IEC 60335-2-17:2006) này quy định về an toàn đối với chăn, gối dùng điện và các thiết bị uốn được khác để làm ấm giường ngủ hoặc cơ thể người, dùng trong gia đình và các mục đích tương tự, có điện áp danh định không lớn hơn 250 V.

Tiêu chuẩn TCVN 5699-2-17:2006 (IEC 60335-2-17:2006) này cũng áp dụng cho các bộ điều khiển đi kèm thiết bị.

Trong chừng mực có thể, tiêu chuẩn này đề cập đến những nguy hiểm thường gặp mà thiết bị có thể gây ra cho mọi người ở bên trong và xung quanh nhà ở. Tuy nhiên, nói chung tiêu chuẩn này không xét đến:

– việc trẻ em hoặc người già yếu sử dụng thiết bị mà không có sự giám sát;

– việc trẻ em nghịch thiết bị.

CHÚ THÍCH 101: Trẻ em được coi là đủ tuổi để sử dụng thiết bị mà không cần có sự giám sát khi được bố mẹ hoặc người bảo trợ hướng dẫn đầy đủ và được coi là có khả năng sử dụng thiết bị một cách an toàn.


TOÀN VĂN NỘI DUNG TIÊU CHUẨN TCVN 5699-2-17:2006 (IEC 60335-2-17:2006) BẠN VUI LÒNG XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Trả lời

Close Menu