TCVN 5699-2-21:2007 (IEC 60335-2-21:2004) Về thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự – An toàn – Phần 2-21: Yêu cầu cụ thể đối với bình đun nước nóng có dự trữ

TCVN 5699-2-21:2007 (IEC 60335-2-21:2004)

THIẾT BỊ ĐIỆN GIA DỤNG VÀ THIẾT BỊ ĐIỆN TƯƠNG TỰ – AN TOÀN

PHẦN 2-21: YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI BÌNH ĐUN NƯỚC NÓNG CÓ DỰ TRỮ

Household and similar electrical appliances – Safety

Part 2-21: Particular requirements for storage water heaters

1. Phạm vi áp dụng

Điều này của Phần 1 được thay bằng:

Tiêu chuẩn TCVN 5699-2-21:2007 (IEC 60335-2-21:2004) này quy định về an toàn đối với bình đun nước nóng có dự trữ hoạt động bằng điện dùng trong gia đình và các mục đích tương tự và được thiết kế để đun nước đến nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ sôi của nước, có điện áp danh định không lớn hơn 250 V đối với thiết bị một pha và 480 V đối với thiết bị khác.

Thiết bị không được thiết kế để sử dụng bình thường trong gia đình nhưng vẫn có thể là nguồn gây nguy hiểm cho công chúng, ví dụ như các thiết bị được thiết kế cho những cho những người không có chuyên môn sử dụng trong cửa hiệu, trong các ngành công nghiệp nhẹ và ở các trang trại, cũng thuộc phạm vi áp dụng của tiêu chuẩn TCVN 5699-2-21:2007 (IEC 60335-2-21:2004) này.

Trong chừng mực có thể, tiêu chuẩn TCVN 5699-2-21:2007 (IEC 60335-2-21:2004) này đề cập đến những nguy hiểm thường gặp mà thiết bị có thể gây ra cho mọi người ở bên trong và xung quanh nhà ở. Tuy nhiên, nói chung tiêu chuẩn TCVN 5699-2-21:2007 (IEC 60335-2-21:2004) này không xét đến:

  • – việc trẻ em hoặc những người già yếu sử dụng thiết bị mà không có sự giám sát;
  • – việc trẻ em nghịch thiết bị.

CHÚ THÍCH 101: Cần chú ý

Đối với thiết bị được thiết kế để sử dụng ở những nơi có độ cao so với mực nước biển là lớn, cần có yêu cầu bổ sung;

Đối với thiết bị được thiết kế để sử dụng trên xe, tàu thủy hoặc máy bay có thể cần có yêu cầu bổ sung;

Các cơ quan chức năng Nhà nước về y tế, bảo hộ lao động, cung cấp nước và các cơ quan chức năng tương tự có thể quy định các yêu cầu bổ sung và có thể có các quy định bắt buộc về việc lắp đặt thiết bị với nguồn nước.

CHÚ THÍCH 102: Tiêu chuẩn TCVN 5699-2-21:2007 (IEC 60335-2-21:2004) này không áp dụng cho

  • Thiết bị dùng để đun chất lỏng (TCVN 5699-2-15(IEC 60335-2-15));
  • Bình đun nước nóng nhanh (TCVN 5699-2-35 (IEC 60335-2-35));
  • Thiết bị phân phối dùng trong thương mại và máy bán hàng tự động (IEC 60335-2-75);
  • Thiết bị dành riêng cho mục đích công nghiệp;
  • Thiết bị được thiết kế để sử dụng ở những nơi có điều kiện môi trường đặc biệt, như khí quyển có chứa chất ăn mòn hoặc dễ cháy nổ (bụi, hơi hoặc khí).

TOÀN VĂN NỘI DUNG TIÊU CHUẨN TCVN 5699-2-21:2007 (IEC 60335-2-21:2004) BẠN VUI LÒNG XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Trả lời

Close Menu