TCVN 5699-2-21:2013 (IEC 60335-2-21:2012) về Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự – An toàn – Phần 2-21: Yêu cầu cụ thể đối với bình đun nước nóng có dự trữ

TCVN 5699-2-21:2013 (IEC 60335-2-21:2012)

THIẾT BỊ ĐIỆN GIA DỤNG VÀ THIẾT BỊ ĐIỆN TƯƠNG TỰ – AN TOÀN – PHẦN 2-21: YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI BÌNH ĐUN NƯỚC NÓNG CÓ DỰ TRỮ

Household and similar electrical appliances – Safety – Part 2-21: Particular requirements for appliances for storage water heater

Lời nói đầu

TCVN 5699-2-21:2013 thay thế TCVN 5699-2-21:2007;

TCVN 5699-2-21:2013 hoàn toàn tương đương với IEC 60335-2-21:2012;

TCVN 5699-2-21:2013 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN/TC/E2 Thiết bị điện dân dụng biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Lời giới thiệu

Tiêu chuẩn TCVN 5699-2-21:2013 (IEC 60335-2-21:2012) này nêu các mức được chấp nhận về bảo vệ chống các nguy hiểm về điện, cơ, nhiệt, cháy và bức xạ của các thiết bị khi hoạt động trong điều kiện sử dụng bình thường có tính đến hướng dẫn của nhà chế tạo. Tiêu chuẩn này cũng đề cập đến những trường hợp bất thường dự kiến có thể xảy ra trong thực tế và có tính đến cách mà các hiện tượng điện từ trường có thể ảnh hưởng đến hoạt động an toàn của thiết bị.

Tiêu chuẩn TCVN 5699-2-21:2013 (IEC 60335-2-21:2012) này có xét đến các yêu cầu quy định trong bộ tiêu chuẩn TCVN 7447 (IEC 60364) ở những nơi có thể để tương thích với qui tắc đi dây khi thiết bị được nối vào nguồn điện lưới. Tuy nhiên, các qui tắc đi dây có thể khác nhau ở các quốc gia khác nhau.

Trong tiêu chuẩn TCVN 5699-2-21:2013 (IEC 60335-2-21:2012) này, những chỗ ghi là “Phần 1” chính là “TCVN 5699-1 (IEC 60335-1)”.

1. Phạm vi áp dụng

Điều này của Phần 1 được thay bằng:

Tiêu chuẩn TCVN 5699-2-21:2013 (IEC 60335-2-21:2012) này quy định về an toàn đối với bình đun nước nóng có dự trữ hoạt động bằng điện dùng trong gia đình và các mục đích tương tự và được thiết kế để đun nước đến nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ sôi của nước, có điện áp danh định không lớn hơn 250 V đối với thiết bị một pha và 480 V đối với thiết bị khác.

Thiết bị không được thiết kế để sử dụng bình thường trong gia đình nhưng vẫn có thể là nguồn gây nguy hiểm cho công chúng, ví dụ như các thiết bị được thiết kế cho những người không có chuyên môn sử dụng trong cửa hiệu, trong các ngành công nghiệp nhẹ và ở các trang trại, cũng thuộc phạm vi áp dụng của tiêu chuẩn TCVN 5699-2-21:2013 (IEC 60335-2-21:2012) này.

Tiêu chuẩn TCVN 5699-2-21:2013 (IEC 60335-2-21:2012) này cũng áp dụng cho bộ gia nhiệt ngâm trong nước được thiết kế để được trang bị thêm trong bình đun nước nóng có đầu ra hạn chế có bộ trao đổi nhiệt có phương tiện cho việc trang bị thêm. Khối này phải phù hợp với yêu cầu của Phụ lục AA.

CHÚ THÍCH: Úc, Hà Lan và New Zealand không cho phép bộ gia nhiệt ngâm trong nước được trang bị thêm trong các bình đun nước nóng có đu ra hạn chế có bộ trao đổi nhiệt trừ khi:

– bộ gia nhiệt ngâm trong nước đã được thử nghiệm với các kiểu và loại bình được liệt kê trong hướng dẫn của bộ gia nhiệt ngâm trong nước;

– các kiểu và loại bình chứa liệt kê các kiểu bộ gia nhiệt ngâm trong nước có thể được trang bị thêm.


TOÀN VĂN NỘI DUNG TIÊU CHUẨN TCVN 5699-2-21:2013 (IEC 60335-2-21:2012) BẠN VUI LÒNG XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Trả lời

Close Menu