TCVN 5699-2-25:2007 (IEC 60335-2-25:2005) về thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự – an toàn – phần 2-25: yêu cầu cụ thể đối với lò vi sóng, lò vi sóng kết hợp

TCVN 5699-2-25:2007 (IEC 60335-2-25:2005)

THIẾT BỊ ĐIỆN GIA DỤNG VÀ CÁC THIẾT BỊ ĐIỆN TƯƠNG TỰ – AN TOÀN –

PHẦN 2-25: YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI LÒ VI SÓNG, LÒ VI SÓNG KẾT HỢP

Household and similar electrical appliances – Safety –

Part 2-25: Particular requirements for microwave ovens, including combination microwave ovens

1. Phạm vi áp dụng

Điều này của Phần 1 được thay bằng:

Tiêu chuẩn này quy định về an toàn đối với lò vi sóng dùng trong gia đình có điện áp danh định không lớn hơn 250 V.

Tiêu chuẩn TCVN 5699-2-25:2007 (IEC 60335-2-25:2005) này cũng quy định cho lò vi sóng kết hợp áp dụng theo phụ lục AA.

Trong chừng mực có thể, tiêu chuẩn này đề cập đến những nguy hiểm thường gặp mà thiết bị có thể gây ra cho mọi người ở bên trong và xung quanh nhà ở. Tuy nhiên, nói chung tiêu chuẩn TCVN 5699-2-25:2007 (IEC 60335-2-25:2005) này không xét đến:

  • – việc trẻ em hoặc những người già yếu sử dụng thiết bị mà không có sự giám sát;
  • – việc trẻ em nghịch thiết bị.

CHÚ THÍCH 101: Cần chú ý

  • – đối với thiết bị được thiết kế để sử dụng trên xe, tàu thủy hoặc máy bay có thể cần có yêu cầu bổ sung;
  • – các cơ quan chức năng Nhà nước về y tế, bảo hộ lao động và các cơ quan chức năng tương tự có quy định bổ sung.

TOÀN VĂN NỘI DUNG TIÊU CHUẨN TCVN 5699-2-25:2007 (IEC 60335-2-25:2005) BẠN VUI LÒNG XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Trả lời

Close Menu