TCVN 5699-2-31:2014 (IEC 60335-2-31:2012) về Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự An toàn Phần 2- 31: Yêu cầu cụ thể đối với máy hút mùi và máy hút khói nấu nướng khác

TCVN 5699-2-31:2014 (IEC 60335-2-31:2012)

THIẾT BỊ ĐIỆN GIA DỤNG VÀ THIẾT BỊ ĐIỆN TƯƠNG TỰ – AN TOÀN – PHẦN 2-31: YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI MÁY HÚT MÙI VÀ MÁY HÚT KHÓI NẤU NƯỚNG KHÁC

Household and similar electrical appliances – Safety – Part 2-31: Particular requirements for appliances for range hoods and other cooking fume extractors

Li nói đầu

TCVN 5699-2-31:2014 hoàn toàn tương đương với IEC 60335-2-31:2012;

TCVN 5699-2-31:2014 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN/TC/E2 Thiết bị điện dân dụng biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Lời giới thiệu

Tiêu chuẩn này nêu các mức được chấp nhận về bảo vệ chống các nguy hiểm về điện, cơ, nhiệt, cháy và bức xạ của các thiết bị khi hoạt động trong điều kiện sử dụng bình thường có tính đến hướng dẫn của nhà chế tạo. Tiêu chuẩn này cũng đề cập đến những trường hợp bất thường dự kiến có thể xảy ra trong thực tế và có tính đến cách mà các hiện tượng điện từ trường có thể ảnh hưởng đến hoạt động an toàn của thiết bị.

Tiêu chuẩn này có xét đến các yêu cầu quy định trong bộ tiêu chuẩn TCVN 7447 (IEC 60364) ở những nơi có thể để tương thích với quy tắc đi dây khi thiết bị được nối vào nguồn điện lưới. Tuy nhiên, các quy tắc đi dây có thể khác nhau ở các quốc gia khác nhau.

Trong tiêu chuẩn này, những chỗ ghi là “Phần 1” chính là “TCVN 5699-1 (IEC 60335-1)”.

1. Phạm vi áp dụng

Điều này của Phần 1 được thay bằng:

Tiêu chuẩn này quy định về an toàn đối với máy hút mùi bằng điện và máy hút khói nấu nướng khác được thiết kế để lắp đặt phía trên, bên cạnh, phía sau hoặc phía dưới dãy bếp gia dụng, bếp và các thiết bị nấu tương tự, có điện áp danh định không lớn hơn 250 V.

CHÚ THÍCH 101: Thiết bị nấu có thể được cấp điện hoặc nhiên liệu khác, ví dụ khí gas.

Thiết bị không được thiết kế để sử dụng bình thường trong gia đình nhưng vẫn có thể là nguồn gây nguy hiểm cho công chúng, ví dụ như thiết bị được thiết kế cho những người không có chuyên môn sử dụng trong cửa hiệu, trong các ngành công nghiệp nhẹ và ở các trang trại cũng thuộc phạm vi áp dụng của tiêu chuẩn này.


TOÀN VĂN NỘI DUNG TIÊU CHUẨN TCVN 5699-2-31:2014 (IEC 60335-2-31:2012) BẠN VUI LÒNG XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Trả lời

Close Menu