TCVN 5699-2-48:2007 (IEC 60335-2-48:2005) về Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự – An toàn – Phần 2-48: Yêu cầu cụ thể đối với lò nướng, lò nướng bánh mỳ bằng điện dùng trong dịch vụ thương mại

TCVN 5699-2-48:2007 (IEC 60335-2-48:2005)

THIẾT BỊ ĐIỆN GIA DỤNG VÀ CÁC THIẾT BỊ ĐIỆN TƯƠNG TỰ – AN TOÀN – PHẦN 2-48: YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI LÒ NƯỚNG, LÒ NƯỚNG BÁNH MỲ BẰNG ĐIỆN DÙNG TRONG DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI

Household and similar electrical appliances – Safety -Part 2-48: Particular requirements for commercial electric grillers. and toasters

1. Phạm vi áp dụng

Điều này của Phần 1 được thay bằng:

Tiêu chuẩn TCVN 5699-2-48:2007 (IEC 60335-2-48:2005) này qui định các yêu cầu về an toàn đối với lò nướng, lò nướng bánh mỳ bằng điện, có điện áp danh định không quá 250 V đối với thiết bị một pha được nối giữa một pha và trung tính và 480 V đối với thiết bị khác, dùng trong dịch vụ thương mại nhưng không được thiết kế dùng trong gia đình.

Lò nướng, lò nướng bánh mỳ có chuyển động quay hoặc liên tục và các thiết bị tương tự được thiết kế để nướng nhờ nhiệt bức xạ như lò quay thịt, lò nướng salamander, v.v… cũng thuộc phạm vi áp dụng của tiêu chuẩn này.

CHÚ THÍCH 101: Các thiết bị này được sử dụng ví dụ như trong nhà hàng, căng tin, bệnh viện và các cơ sở kinh doanh như xưởng làm bành mỳ, lò giết mổ gia súc, gia cầm, v.v …

Trong chừng mực có thể, tiêu chuẩn TCVN 5699-2-48:2007 (IEC 60335-2-48:2005) này đề cập đến những nguy hiểm thường gặp mà các thiết bị này có thể gây ra.


TOÀN VĂN NỘI DUNG TIÊU CHUẨN TCVN 5699-2-48:2007 (IEC 60335-2-48:2005) BẠN VUI LÒNG XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Trả lời

Close Menu