TCVN 5699-2-5:2014 (IEC 60335-2-5:2012) về Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự – An toàn – Phần 2-5: Yêu cầu cụ thể đối với máy rửa bát

TCVN 5699-2-5:2014 (IEC 60335-2-5:2012)

THIẾT BỊ ĐIỆN GIA DỤNG VÀ THIẾT BỊ ĐIỆN TƯƠNG TỰ – AN TOÀN – PHẦN 2-5: YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI MÁY RỬA BÁT

Household and similar electrical appliances – Safety – Part 2-5: Particular requirements for dishwashers

Lời nói đầu

TCVN 5699-2-5:2014 thay thế TCVN 5699-2-5:2005;

TCVN 5699-2-5:2014 hoàn toàn tương đương với IEC 60335-2-5:2012;

TCVN 5699-2-5:2014 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN/TC/E2 Thiết bị điện dân dụng biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Lời giới thiệu

Tiêu chuẩn này nêu các mức được chấp nhận về bảo vệ chống các nguy hiểm về điện, cơ, nhiệt, cháy và bức xạ của các thiết bị khi hoạt động trong điều kiện sử dụng bình thường có tính đến hướng dẫn của nhà chế tạo. Tiêu chuẩn này cũng đề cập đến những trường hợp bất thường dự kiến có thể xảy ra trong thực tế và có tính đến cách mà các hiện tượng điện từ trường có thể ảnh hưởng đến hoạt động an toàn của thiết bị.

Tiêu chuẩn này có xét đến các yêu cầu quy định trong bộ tiêu chuẩn TCVN 7447 (IEC 60364) ở những nơi có thể để tương thích với quy tắc đi dây khi thiết bị được nối vào nguồn điện lưới. Tuy nhiên, các quy tắc đi dây có thể khác nhau ở các quốc gia khác nhau.

Trong tiêu chuẩn này, những chỗ ghi là “Phần 1” chính là “TCVN 5699-1 (IEC 60335-1)”.

1. Phạm vi áp dụng

Điều này của Phần 1 được thay bằng:

Tiêu chuẩn này quy định về an toàn đối với máy rửa bát sử dụng điện dùng trong gia đình, được thiết kế để rửa và tráng bát đĩa, dao kéo và các dụng cụ nhà bếp khác, có điện áp danh định không lớn hơn 250 V đối với thiết bị một pha và 480 V đối với các thiết bị khác.

Thiết bị được thiết kế để dùng trong gia đình và các mục đích tương tự và cũng có thể được sử dụng bởi người không có chuyên môn sử dụng trong cửa hiệu, trong các ngành công nghiệp nhẹ và ở các trang trại cũng thuộc phạm vi áp dụng của tiêu chuẩn này. Tuy nhiên nếu thiết bị được thiết kế dành riêng cho việc rửa và tráng đĩa và dao kéo và các dụng cụ làm bếp khác dùng cho mục đích thương mại thì thiết bị không được coi là chỉ dùng trong gia đình và mục đích tương tự.


TOÀN VĂN NỘI DUNG TIÊU CHUẨN TCVN 5699-2-5:2014 (IEC 60335-2-5:2012) BẠN VUI LÒNG XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Trả lời

Close Menu