TCVN 5699-2-6:2017 (IEC 60335-2-6:2014) về Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự – An toàn – Phần 2-6: Yêu cầu cụ thể đối với lò liền bếp, bếp, lò và các thiết bị tương tự đặt tĩnh tại

TCVN 5699-2-6:2017 / IEC 60335-2-6:2014

THIẾT BỊ ĐIỆN GIA DỤNG VÀ THIẾT BỊ ĐIỆN TƯƠNG TỰ – AN TOÀN – PHẦN 2-6: YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI LÒ LIỀN BẾP, BẾP, LÒ VÀ CÁC THIẾT BỊ TƯƠNG TỰ ĐẶT TĨNH TẠI

Household and similar electrical appliances – Safety – Part 2-6: Particular requirements for stationary cooking ranges, hobs, ovens and similar appliances

Mục lục

Lời nói đầu

Lời giới thiệu

1  Phạm vi áp dụng

2  Tài liệu viện dẫn

3  Thuật ngữ và định nghĩa

4  Yêu cầu chung

5  Điều kiện chung đối với các thử nghiệm

6  Phân loại

7  Ghi nhãn và hướng dẫn

8  Bảo vệ chống chạm vào các bộ phận mang điện

9  Khởi động thiết bị truyền động bằng động cơ điện

10  Công suất vào và dòng điện

11  Phát nóng

12  Để trống

13  Dòng điện rò và độ bền điện ở nhiệt độ làm việc

14  Quá điện áp quá độ

15  Khả năng chống ẩm

16  Dòng điện rò và độ bền điện

17  Bảo vệ quá tải máy biến áp và các mạch liên quan

18  Độ bền

19  Hoạt động không bình thường

20  Sự ổn định và nguy hiểm cơ học

21  Độ bền cơ

22  Kết cấu

23  Dây dẫn bên trong

24  Linh kiện

25  Đầu nối nguồn và dây dẫn mềm bên ngoài

26  Đầu nối dùng cho dây dẫn bên ngoài

27  Quy định cho nối đất

28  Vít và các mối nối

29  Khe hở không khí, chiều dài đường rò và cách điện rắn

30  Khả năng chịu nhiệt và chịu cháy

31  Khả năng chống gỉ

32  Bức xạ, tính độc hại và các mối nguy tương tự

Các phụ lục

Thư mục tài liệu tham khảo

TOÀN VĂN NỘI DUNG TIÊU CHUẨN TCVN 5699-2-6:2017 (IEC 60335-2-6:2014) BẠN VUI LÒNG XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Trả lời

Close Menu