TCVN 5699-2-61:2006 (IEC 60335-2-61:2005) về Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự – An toàn – Phần 2-61: Yêu cầu cụ thể đối với thiết bị sưởi tích nhiệt dùng trong phòng

TCVN 5699-2-61:2006 (IEC 60335-2-61:2005)

THIẾT BỊ ĐIỆN GIA DỤNG VÀ THIẾT BỊ ĐIỆN TƯƠNG TỰ – AN TOÀN – Phần 2-61: YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI THIẾT BỊ SƯỞI TÍCH NHIỆT DÙNG TRONG PHÒNG
Household and similar electrical appliances – Sefety – Part 2-61: Particular requirements for thermal-storage room heaters

Lời nói đầu

TCVN 5699-2-61 : 2006 hoàn toàn tương đương với tiêu chuẩn IEC 60335-2-61 : 2005;

TCVN 5699-2-61 : 2006 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/E2 Thiết bị điện dân dụng biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ khoa học và Công nghệ ban hành.

Lời giới thiệu

Tiêu chuẩn này nêu các mức được quốc tế chấp nhận về bảo vệ chống các nguy hiểm về điện, cơ, nhiệt, cháy và bức xạ của các thiết bị khi hoạt động trong điều kiện sử dụng bình thường có tính đến hướng dẫn của nhà chế tạo. Tiêu chuẩn này cũng đề cập đến những trường hợp bất thường dự kiến có thể xảy ra trong thực tế và tính đến cách thức mà các hiện tượng điện từ có thể ảnh hưởng đến hoạt động an toàn của thiết bị.

Tiêu chuẩn này có xét đến các yêu cầu quy định trong bộ tiêu chuẩn TCVN 7447 (IEC 60364) ở những nơi có thể để tương thích với qui tắc đi dây khi thiết bị được nối vào nguồn điện lưới. Tuy nhiên, các qui tắc đi dây có thể khác nhau ở các quốc gia khác nhau.

Bộ tiêu chuẩn này là bộ tiêu chuẩn sản phẩm đề cập an toàn của các thiết bị và được ưu tiên hơn so với các tiêu chuẩn cùng loại và các tiêu chuẩn chung quy định cho cùng đối tượng.


TOÀN VĂN NỘI DUNG TIÊU CHUẨN TCVN 5699-2-61:2006 (IEC 60335-2-61:2005) BẠN VUI LÒNG XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Trả lời

Close Menu