TCVN 5699-2-7:2010 (IEC 60335-2-7:2008) về thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự – An toàn – Phần 2-7: Yêu cầu cụ thể đối với máy giặt

TCVN 5699-2-7:2010 (IEC 60335-2-7:2008)

THIẾT BỊ ĐIỆN GIA DỤNG VÀ THIẾT BỊ ĐIỆN TƯƠNG TỰ – AN TOÀN –  PHẦN 2-7: YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI MÁY GIẶT

Household and similar electrical appliances – Safety –  Part 2-7: Particular requirements for washing machines

Lời nói đầu

TCVN 5699-2-7:2010 thay thế TCVN 5699-2-7:2006

TCVN 5699-2-7:2010 hoàn toàn tương đương với IEC 60335-2-7:2008;

TCVN 5699-2-7:2010 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/E2 Thiết bị điện dân dụng biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Lời giới thiệu

Tiêu chuẩn này nêu các mức được chấp nhận về bảo vệ chống các nguy hiểm về điện, cơ, nhiệt, cháy và bức xạ các thiết bị khi hoạt động trong điều kiện sử dụng bình thường có tính đến hướng dẫn của nhà chế tạo. Tiêu chuẩn này cũng đề cập đến những trường hợp bất thường dự kiến có thể xảy ra trong thực tế và có tính đến cách mà các hiện tượng điện từ trường có thể ảnh hưởng đến hoạt động an toàn của thiết bị

Tiêu chuẩn này có xét đến các yêu cầu qui định trong bộ tiêu chuẩn TCVN 7447 (IEC 60364) ở những nơi có thể để tương thích với qui tắc đi dây khi thiết bị được nối vào nguồn điện lưới. Tuy nhiên, các qui tắc đi dây có thể khác nhau ở các quốc gia khác nhau. Trong tiêu chuẩn này, những chỗ ghi là “Phần 1” chính là “TCVN 5699-1 (JEC 60335-1)”.

1 Phạm vi áp dụng

Điều này của Phần 1 được thay bằng:

Tiêu chuẩn này qui định về an toàn đối với máy giặt chạy bằng điện dùng trong gia đinh và các mục đích tương tự, được thiết kế để giặt quần áo và các vật liệu dệt, có điện áp danh định không lớn hơn 250 V đối với thiết bị một pha và 480 V đối với các thiết bị khác.

Tiêu chuẩn này cũng qui định về an toàn đối với máy giặt chạy điện dùng cho gia đình và các mục đích tương tự, sử dụng chất điện phân thay cho chất tẩy rửa. Các yêu cầu bổ sung đối với máy giặt này được cho trong Phụ lục CC.

CHÚ THÍCH 101: Phụ lục DD đưa ra hướng dẫn về các yêu cầu có thể sử dụng để đảm bảo mức bảo vệ chống điện giật và nguy hiểm về nhiệt chấp nhận được đối với máy giặt có cơ cấu vắt chạy bằng điện.

Thiết bị không được thiết kế để sử dụng bình thường trong gia đình nhưng vẫn có thể là nguồn gây nguy hiểm cho công chúng, ví dụ như các thiết bị được thiết kế cho những người không có chuyên môn sử dụng trong cửa hiệu, trong các ngành công nghiệp nhẹ và ở các trang trại, cũng thuộc phạm vi áp dụng của tiêu chuẩn này.


TOÀN VĂN NỘI DUNG TIÊU CHUẨN TCVN 5699-2-7:2010 (IEC 60335-2-7:2008) BẠN VUI LÒNG XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Trả lời

Close Menu