TCVN 5699-2-72:2003 (IEC 60335-2-72:2002) về Thiết bị điện gia dụng và các thiết bị điện tương tự – An toàn – Phần 2 – 72: Yêu cầu cụ thể đối với máy xử lý sàn tự động dùng trong thương mại và công nghiệp

TCVN 5699-2-72:2003 (IEC 60335-2-72:2002)

THIẾT BỊ ĐIỆN GIA DỤNG VÀ CÁC THIẾT BỊ ĐIỆN TƯƠNG TỰ – AN TOÀN – PHẦN 2-72: YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI MÁY XỬ LÝ SÀN TỰ ĐỘNG DÙNG TRONG THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP

Household and similar electrical appliances – Safety – Part 2-72: Particular requirements for automatic machines for floor treatment for commercial and industrial use

Lời nói đầu

TCVN 5699-2-72 : 2003 hoàn toàn tương đương với tiêu chuẩn IEC 60335-2-72 : 2002;

TCVN 5699-2-72 : 2003 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/E2 Thiết bị điện dân dụng biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ khoa học và Công nghệ ban hành.

1. Phạm vi áp dụng

Điều này của Phần 1 được thay bằng:

Tiêu chuẩn TCVN 5699-2-72:2003 (IEC 60335-2-72:2002) này quy định các yêu cầu về an toàn đối với các máy liên hợp di chuyển được, sử dụng nguồn điện lưới hoặc acqui, có điện áp danh định không lớn hơn 250 V đối với thiết bị một pha và 480 V đối với các thiết bị khác, có sẵn hoặc không có sẵn bộ nạp acqui, khung gầm có hoặc không có bộ truyền động kéo, được thiết kế để dùng trong thương mại và công nghiệp, trong nhà hoặc ngoài trời để xử lý khô hoặc ướt sàn cứng hoặc sàn trải thảm.

CHÚ THÍCH 101: Ví dụ về các thiết bị như vậy là thiết bị cấp liệu, thiết bị làm sạch dùng trong công nghiệp và thương mại, và các thiết bị dùng cho thợ làm đầu.

CHÚ THÍCH 102: Thiết bị cầm tay (mobile) trong Phần 1 định nghĩa là thiết bị di động (portable).

CHÚ THÍCH 103: Xử lý theo nghĩa của tiêu chuẩn này là, ví dụ như

  • – cọ rửa;
  • – thu gom ướt hoặc khô;
  • – đánh nhẵn;
  • – phủ sáp và xì gắn;
  • – giặt khô.

Tiêu chuẩn TCVN 5699-2-72:2003 (IEC 60335-2-72:2002) này cũng áp dụng cho các thiết bị sử dụng các dạng năng lượng khác cho động cơ; nhưng ảnh hưởng của chúng cần phải được đưa vào xem xét.

Đối với các máy dùng để xử lý bụi nguy hiểm trong sử dụng bình thường thì các yêu cầu bổ sung được quy định trong phụ lục AA của IEC 60335-2-69.


TOÀN VĂN NỘI DUNG TIÊU CHUẨN TCVN 5699-2-72:2003 (IEC 60335-2-72:2002) BẠN VUI LÒNG XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Trả lời

Close Menu