TCVN 5699-2-85:2005 (IEC 60335-2-85:2002) về Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự – An toàn – Phần 2-85: Yêu cầu cụ thể đối với thiết bị hấp vải

TCVN 5699-2-85:2005 (IEC 60335-2-85:2002)

THIẾT BỊ ĐIỆN GIA DỤNG VÀ THIẾT BỊ ĐIỆN TƯƠNG TỰ – AN TOÀN – PHẦN 2-85 : YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI THIẾT BỊ HẤP VẢI

Household and similar electrial appliances – Safety – Part 2-85: Particular requirements for fabric steamers

Lời nói đầu

TCVN 5699-2-85 : 2005 hoàn toàn tương đương với tiêu chuẩn IEC 60335-2-85 : 2002;

TCVN 5699-2-85 : 2005 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/E2 Thiết bị điện dân dụng biên soạn. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị. Bộ Khoa học và Công nghệ Môi trường ban hành.

Lời giới thiệu

Tiêu chuẩn TCVN 5699-2-85:2005 (IEC 60335-2-85:2002) này nêu các mức được quốc tế chấp nhận về bảo vệ chống các nguy hiểm về điện, cơ, nhiệt, cháy và bức xạ của các thiết bị khi hoạt động trong điều kiện sử dụng bình thường có tính đến hướng dẫn của nhà chế tạo. Tiêu chuẩn này cũng đề cập đến những trường hợp bất thường dự kiến có thể xảy ra trong thực tế.

Tiêu chuẩn TCVN 5699-2-85:2005 (IEC 60335-2-85:2002) này có xét đến các yêu cầu quy định trong bộ tiêu chuẩn TCVN 7447 (IEC 60364) ở những nơi có thể để tương thích với quy tắc đi dây khi thiết bị được nối vào nguồn điện lưới. Tuy nhiên, các quy tắc đi dây có thể khác nhau ở các quốc gia khác nhau.

Nếu các thiết bị thuộc phạm vi áp dụng của tiêu chuẩn này có các chức năng được đề cập trong các phần 2 khác của bộ tiêu chuẩn TCVN 5699 (IEC 60335), thì áp dụng các tiêu chuẩn phần 2 liên quan đó cho từng chức năng riêng rẽ, ngay khi có thể. Nếu có thể, cần xem xét ảnh hưởng giữa chức năng này và các chức năng khác.

Tiêu chuẩn TCVN 5699-2-85:2005 (IEC 60335-2-85:2002) này là tiêu chuẩn họ sản phẩm đề cập đến an toàn của các thiết bị và được ưu tiên hơn so với các tiêu chuẩn liên quan khác và các tiêu chuẩn chung quy định cho cùng đối tượng. Một thiết bị phù hợp với nội dung của tiêu chuẩn này thì không nhất thiết được coi là phù hợp với các nguyên tắc an toàn của tiêu chuẩn nếu, thông qua kiểm tra và thử nghiệm, nhận thấy có các đặc trưng khác gây ảnh hưởng xấu đến mức an toàn được đề cập bởi các yêu cầu này


TOÀN VĂN NỘI DUNG TIÊU CHUẨN TCVN 5699-2-85:2005 (IEC 60335-2-85:2002) BẠN VUI LÒNG XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Trả lời

Close Menu