TCVN 5699-2-9:2010 (IEC 60335-2-9:2008) về Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự – An toàn – Phần 2-9: Yêu cầu cụ thể đối với lò nướng, lò nướng bánh mỳ và các thiết bị nấu di động tương tự

TCVN 5699-2-9:2010 (IEC 60335-2-9:2008)

THIẾT BỊ ĐIỆN GIA DỤNG VÀ THIẾT BỊ ĐIỆN TƯƠNG TỰ – AN TOÀN – PHẦN 2-9: YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI LÒ NƯỚNG, LÒ NƯỚNG BÁNH MỲ VÀ CÁC THIẾT BỊ NẤU DI ĐỘNG TƯƠNG TỰ

Household and similar electrical appliances – Safety – Part 2-9: Particular requirements for grills, toasters and similar portable cooking appliances

Lời nói đầu

TCVN 5699-2-9:2010 thay thế 5699-2-9:2004

TCVN 5699-2-9:2010 hoàn toàn tương đương với IEC 60335-2-9:2008;

TCVN 5699-2-9:2010 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/E2 Thiết bị điện dân dụng biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Lời giới thiệu

Tiêu chuẩn này nêu các mức được chấp nhận về bảo vệ chống các nguy hiểm về điện, cơ, nhiệt, cháy và bức xạ của các thiết bị khi hoạt động trong điều kiện sử dụng bình thường có tính đến hướng dẫn của nhà chế tạo. Tiêu chuẩn này cũng đề cập đến những trường hợp bất thường dự kiến có thể xảy ra trong thực tế và có tính đến cách mà các hiện tượng từ trường có thể ảnh hưởng đến hoạt động an toàn của thiết bị.

Tiêu chuẩn này có xét đến các yêu cầu quy định trong bộ tiêu chuẩn TCVN 7447 (IEC 60364) ở những nơi có thể để tương thích với quy tắc đi dây khi thiết bị được nối vào nguồn điện lưới. Tuy nhiên, các quy tắc đi dây có thể khác nhau ở các quốc gia khác nhau.

Trong tiêu chuẩn này, những chỗ ghi là “Phần 1” chính là TCVN 5699-1 (IEC 60335-1)”.

1. Phạm vi áp dụng

Điều này của Phần 1 được thay như sau.

Tiêu chuẩn này quy định về an toàn đối với thiết bị di động dùng điện sử dụng trong gia đình và các mục đích tương tự, có các chức năng nấu thức ăn như nướng bánh mỳ, quay thịt và nướng thịt, có điện áp danh định không lớn hơn 250 V.

CHÚ THÍCH 101: Ví dụ về các thiết bị nằm trong phạm vi áp dụng của tiêu chuẩn này là:

 • phên nướng sử dụng trong nhà;
 • Thiết bị làm bánh mỳ;
 • lò nướng tiếp xúc (bếp nướng);
 • lò liền bếp;
 • máy loại bớt nước trong thực phẩm;
 • bếp điện;
 • thiết bị nổ bỏng ngô;
 • lò di động;
 • lò nướng racletter;
 • lò nướng bức xạ;
 • lò quay thịt;
 • lò nướng có chuyển động quay;
 • – lò quay thịt bằng xiên;
 • lò nướng bánh mỳ;
 • lò nướng bánh xốp theo khuôn.

Ví dụ về các thiết bị được minh hoạ trong Hình 101.

Thiết bị không nhằm sử dụng bình thường trong gia đình nhưng đôi khi có thể là nguồn gây nguy hiểm cho công chúng, ví dụ các thiết bị để những người không có chuyên môn sử dụng trong các cửa hiệu, trong ngành công nghiệp nhẹ và trong các trang trại, cũng thuộc phạm vi áp dụng của tiêu chuẩn này. Tuy nhiên, nếu thiết bị được thiết kế chuyên để chế biến thực phẩm dùng cho thương mại thì không được coi là chỉ dùng trong gia đình và các mục đích tương tự.

TOÀN VĂN NỘI DUNG TIÊU CHUẨN TCVN 5699-2-9:2010 (IEC 60335-2-9:2008) BẠN VUI LÒNG XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Trả lời

Close Menu