TCVN 5699-2-95:2011 (IEC 60335-2-95:2008) về Thiết bị điện gia dụng – Phần 2-95: Yêu cầu cụ thể đối với bộ truyền động dùng cho cửa gara chuyển động theo chiều thẳng đứng dùng cho khu vực nhà ở

TCVN 5699-2-95:2011 (IEC 60335-2-95:2008)

THIẾT BỊ ĐIỆN GIA DỤNG VÀ THIẾT BỊ ĐIỆN TƯƠNG TỰ – AN TOÀN – PHẦN 2-95: YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI BỘ TRUYỀN ĐỘNG DÙNG CHO CỬA GARA CHUYỂN ĐỘNG THEO CHIỀU THẲNG ĐỨNG DÙNG CHO KHU VỰC NHÀ Ở

Household and similar electrical appliances – Safety – Part 2-95: Particular requirements for drives for vertically moving garage doors for residential use

Lời nói đầu

TCVN 5699-2-95:2011 hoàn toàn tương đương với IEC 60335-2-95 :2008;

TCVN 5699-2-95:2011 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN/TC/E2 Thiết bị điện dân dụng biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Lời giới thiệu

Tiêu chuẩn TCVN 5699-2-95:2011 (IEC 60335-2-95:2008) này nêu các mức được chấp nhận về bảo vệ chống các nguy hiểm về điện, cơ, nhiệt, cháy và bức xạ của các thiết bị khi hoạt động trong điều kiện sử dụng bình thường có tính đến hướng dẫn của nhà chế tạo. Tiêu chuẩn này cũng đề cập đến những trường hợp bất thường dự kiến có thể xảy ra trong thực tế và có tính đến cách mà các hiện tượng điện từ trường có thể ảnh hưởng đến hoạt động an toàn của thiết bị.

1. Phạm vi áp dụng

Điều này của Phần 1 được thay bằng:

Tiêu chuẩn TCVN 5699-2-95:2011 (IEC 60335-2-95:2008) này quy định các yêu cầu về an toàn của bộ truyền động sử dụng điện dùng cho cửa gara của khu vực nhà ở để mở và đóng theo chiều thẳng đứng, điện áp danh định của bộ truyền động không lớn hơn 250 V đối với thiết bị một pha và 480 V đối với các thiết bị khác. Tiêu chuẩn này cũng đề cập đến các nguy hiểm liên quan đến sự chuyển động của cửa gara truyền động bằng điện.

CHÚ THÍCH 101: Ví dụ về cửa gara được thể hiện trên Hình 101.

CHÚ THÍCH 102: Bộ truyền động có thể được cung cấp cùng với cửa gara.

CHÚ THÍCH 103: Tiêu chuẩn này cũng áp dụng cho các thiết bị bo vệ chống kt để sử dụng với bộ truyền động. Tiêu chuẩn này không đề cập đến các nguy hiểm liên quan tới cơ cấu chuyển động của bản thân cửa.

Trong chừng mực có thể, tiêu chuẩn này đề cập đến những nguy hiểm thường gặp mà thiết bị có thể gây ra cho mọi người ở bên trong và xung quanh nhà ở. Tuy nhiên, nói chung tiêu chuẩn này không xét đến việc trẻ em nghịch thiết bị, nhưng thừa nhận rằng trẻ em có thể ở trong khu vực lân cận cửa gara.


TOÀN VĂN NỘI DUNG TIÊU CHUẨN TCVN 5699-2-95:2011 (IEC 60335-2-95:2008) BẠN VUI LÒNG XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Trả lời

Close Menu