TCVN 5801-3:2005 về Quy phạm phân cấp và đóng phương tiện thủy nội địa – Phần 3: Hệ thống máy tàu

TCVN 5801-3:2005

QUY PHẠM PHÂN CẤP VÀ ĐÓNG PHƯƠNG TIỆN THUỶ NỘI ĐỊA

1.1. Quy định chung

1.1.1 Phạm vi áp dụng

1.1.1.1 Quy phạm này được áp dụng để kiểm tra và phân cấp các loại phương tiện thủy nội địa trong thiết kế, đóng mới, hoán cải, phục hồi hoặc đang khai thác trên sông, kênh, rạch, hồ, đầm, phá, vụng, vịnh của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có một trong các đặc trưng sau đây:

(1) Phương tiện có chiều dài thiết kế từ 20 mét trở lên;

(2) Phương tiện có động cơ không phụ thuộc vào chiều dài thiết kế, có tổng công suất máy chính từ 37 kW (50 mã lực) trở lên;

(3) Tàu khách, tàu dầu, tàu chở xô khí hóa lỏng, tàu chở xô hóa chất nguy hiểm và các tàu có công dụng đặc biệt khác không phụ thuộc vào chiều dài thiết kế và tổng công suất máy chính.

1.1.1.2 Theo yêu cầu của chủ tàu, Đăng kiểm có thể tiến hành phân cấp các tàu, không được nêu ra ở 1.1.1.1 trênvới một số miễn giảm nhất định trong từng trường hợp cụ thể;

Quy phạm này không bắt buộc áp dụng đối với phương tiện làm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và các tàu thể thao.

1.1.2 Tài liệu viện dẫn

1.1.2.1 Luật Giao thông đường thủy nội địa;

1.1.2.2 TCVN 6259 : 2003 – Quy phạm Phân cấp và Đóng tàu biển vỏ thép, gồm các phần sau:

(1) Phần 6: Hàn;

(2) Phần 7: Vật liệu và trang thiết bị;

(3) Phần 8D: Tàu chở xô khí hóa lỏng;

(4) Phần 8E: Tàu chở xô hóa chất nguy hiểm.

1.1.2.3 TCVN 7282 : 2003 – Phao áo cứu sinh;

1.1.2.4 TCVN 7283 : 2003 – Phao tròn cứu sinh;

1.1.2.5 22TCN 281- 01 – Qui phạm phân cấp và đóng tàu sông vỏ thép chở xô hóa chất nguy hiểm;

1.1.2.6 22TCN 339 – 05 – Dụng cụ nổi cứu sinh.


TOÀN VĂN NỘI DUNG TIÊU CHUẨN TCVN 5801-3:2005 BẠN VUI LÒNG XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Trả lời

Close Menu