TCVN 6722-1:2000 (ISO 14123-1:1998) về an toàn máy – giảm sự ảnh hưởng đối với sức khoẻ do các chất nguy hiểm phát sinh từ máy

TCVN 6722-1:2000 (ISO 14123-1:1998) về an toàn máy – giảm sự ảnh hưởng đối với sức khoẻ do các chất nguy hiểm phát sinh từ máy – Phần 1 – nguyên tắc và quy định đối với nhà sản xuất do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

Lời nói đầu

TCVN 6722-1:2000 hoàn toàn tương đương với ISO 14123-1:1998.

TCVN 6722-1:2000 (ISO 14123-1:1998) do Tiểu Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/SC1 Vấn đề chung về cơ khí biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành.

AN TOÀN MÁY – GIẢM SỰ ẢNH HƯỞNG ĐỐI VỚI SỨC KHỎE DO CÁC CHẤT NGUY HIỂM PHÁT SINH TỪ MÁY – PHẦN 1: NGUYÊN TẮC VÀ QUI ĐỊNH ĐỐI VỚI NHÀ SẢN XUẤT

Safety of machinery – Reduction of risks to health from hazadous substances emitted by machinery – Part 1: Principles and specifications for machinery manufactures

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn TCVN 6722-1:2000 (ISO 14123-1:1998) này qui định các nguyên tắc cơ bản để kiểm soát sự ảnh hưởng đối với sức khỏe do các chất nguy hiểm phát sinh từ máy. Tiêu chuẩn TCVN 6722-1:2000 (ISO 14123-1:1998) này không áp dụng đối với các chất có tính chất nổ, dễ cháy, phóng xạ hoặc tác động của chúng ở nhiệt độ hoặc áp suất tới hạn.

2. Tiêu chuẩn trích dẫn

ISO/TR 12100-1:1992 An toàn máy – Khái niệm cơ bản, nguyên tắc chung trong thiết kế – Phần 1: Thuật ngữ cơ bản, phương pháp luận

TOÀN VĂN NỘI DUNG TIÊU CHUẨN TCVN 6722-1:2000 (ISO 14123-1:1998) BẠN VUI LÒNG XEM TẠI ĐÂY

Trả lời

Close Menu