Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9372:2012 về Tàu thủy lưu trú du lịch – Xếp hạng

Lời nói đầu

TCVN 9372:2012 do Tổng cục Du lịch biên soạn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

TÀU THỦY LƯU TRÚ DU LỊCH – XẾP HẠNG

Cruise shipClassification

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu để xếp hạng tàu thủy lưu trú du lịch.

Tiêu chuẩn này không áp dụng để xếp hạng các loại tàu thủy và các loại cơ sở lưu trú du lịch khác.

Tiêu chuẩn này có thể được tham khảo khi thiết kế đóng mới hoặc hoán cải tàu thủy lưu trú du lịch.

2. Thuật ngữ và định nghĩa

Trong tiêu chuẩn này các thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:

2.1. Tàu thủy lưu trú du lịch (cruise ship)

Phương tiện thủy chở khách du lịch có buồng ngủ, trên hành trình có neo đậu cho khách ngủ qua đêm.

2.2. Buồng ngủ (bed room)

Buồng cho khách du lịch có phòng ngủ và phòng vệ sinh.

2.3. Người quản lý và nhân viên các khu vực dịch vụ (managers and staffs in service areas)

Người làm việc theo các chức danh trực tiếp phục vụ khách lưu trú và các dịch vụ bổ sung khác trên tàu thủy lưu trú du lịch, bao gồm người quản lý, điều hành chung các khu vực dịch vụ, người quản lý từng khu vực dịch vụ và nhân viên phục vụ tại các khu vực dịch vụ.

2.4. Thuyền viên (operators)

Người làm việc theo chức danh quy định trên phương tiện, bao gồm thuyền trưởng, thuyền phó, máy trưởng, máy phó, thủy thủ, thợ máy.

3. Xếp hạng tàu thủy lưu trú du lịch

Căn cứ vào thực tế về kiến trúc; điều kiện về an toàn kỹ thuật; trang thiết bị tiện nghi; dịch vụ và chất lượng phục vụ; người quản lý và nhân viên các khu vực dịch vụ, người điều khiển, vận hành tàu; thực trạng bảo vệ môi trường, an ninh, phòng chống cháy nổ và chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, tàu thủy lưu trú du lịch được xếp theo 5 hạng: hạng 1 sao, 2 sao, 3 sao, 4 sao và 5 sao. Các tiêu chí để xếp hạng tàu thủy lưu trú du lịch được quy định tại Điều 4 và Điều 5.


TOÀN VĂN NỘI DUNG TIÊU CHUẨN TCVN 9372:2012 về Tàu thủy lưu trú du lịch BẠN VUI LÒNG XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Trả lời

Close Menu