TCVN ISO 14063:2010 (ISO 14063:2006) về Quản lý môi trường – Trao đổi thông tin môi trường – Hướng dẫn và các ví dụ

TCVN ISO 14063:2010 (ISO 14063:2006)

QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG – TRAO ĐỔI THÔNG TIN MÔI TRƯỜNG – HƯỚNG DẪN VÀ CÁC VÍ DỤ

Environment management – Environmental conmmunication Guidelines and examples

Lời nói đầu

TCVN ISO 14063:2010 hoàn toàn tương đương với ISO 14063:2006;

TCVN ISO 14063:2010 do Ban Kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 207 Quản lý Môi trường biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Lời giới thiệuTCVN ISO 14063:2010 (ISO 14063:2006)

0.1 Trong suốt hơn hai thập kỷ qua, trao đổi thông tin về môi trường cũng như các hoạt động và thành tựu của nó đã trở thành mối quan tâm lớn của nhiều tổ chức bởi những hoạt động cộng đồng và những lợi ích chung của Chính phủ đã gắn liền với môi trường. Rất nhiều tổ chức trên toàn thế giới đang phải đương đầu với sự gia tăng về những quan điểm cũng như tầm nhìn của họ và đưa ra những nhận định về các hoạt động, sản phẩm và dịch vụ. Vấn đề đặt ra chính là sự đòi hỏi cần thiết đối với việc lắng nghe mối quan tâm chung, sự hợp tác trong các quan điểm cũng như một phần trong trao đổi thông tin môi trường.

TCVN ISO 14063:2010 (ISO 14063:2006) – Nhiều tổ chức có nhu cầu để tiếp nhận và được cung cấp những thông tin và ứng xử với các vấn đề, những mối quan tâm và các chương trình về môi trường. Đấy là sự ảnh hưởng của những nhân tố như vị trí địa lý và sự phân bố, quy mô cũng như các loại hình hoạt động khác nhau. Sự thúc đẩy các hoạt động trao đổi thông tin môi trường có thể bao gồm:

– Sự quan tâm của các tổ chức để chia sẻ thông tin về những thực hành môi trường của mình;

– Nhu cầu về thông tin của người lao động hoặc nhà đầu tư, chính phủ, một cộng đồng, một khách hàng hay nhà cung cấp, hoặc của bất kỳ đối tượng nào có quan tâm.

– Sự cần thiết để thảo luận với các bên hữu quan đặc biệt là với các nhóm mục tiêu, những thông tin như: sự mở rộng cơ sở hiện tại, lập nên một cơ sở mới hoặc giới thiệu một sản phẩm hay dịch vụ mới;

– Sự quản lý những rủi ro về môi trường;

– Yêu cầu về quản lý;

– Đáp ứng những than phiền từ các bên hữu quan;

– Sự gia tăng đáng kể về những vấn đề môi trường đề cập đến.

TCVN ISO 14063:2010 (ISO 14063:2006) – Trao đổi thông tin môi trường là một quá trình chia sẻ những thông tin trung thực, có độ tin cậy và có sự hợp tác toàn diện, làm cơ sở để đưa ra quyết định. Quá trình trao đổi thông tin môi trường sẽ làm thay đổi mục đích cũng như điều kiện của các tổ chức đồng thời hình thành nên chuỗi thông tin quan trọng, thiết yếu.

0.2 Trao đổi thông tin môi trường mang tính rộng hơn so với bản báo cáo môi trường. Nó có nhiều mục đích và hình thức khác nhau. Trao đổi thông tin môi trường có thể là một nhóm công tác đặc biệt hoặc đã được lập kế hoạch. Một ví dụ về trao đổi thông tin môi trường của nhóm công tác đặc biệt là khi người quản lý tham gia vào các sự kiện hay hoạt động mang tính cộng đồng và trả lời các câu hỏi. Trao đổi thông tin môi trường đã được lập kế hoạch có thể bao quát từ phạm vi tham gia từng phần cho đến sự tham gia đầy đủ của các bên hữu quan, như được chỉ ra dưới đây:

a) Sự trao đổi một chiều xảy ra khi tổ chức cung cấp thông tin, ví dụ như khi một tổ chức phát hành một báo cáo môi trường mà không có bất kỳ một cơ hội để nêu câu hỏi và thảo luận.

b) Sự trao đổi hai chiều xảy ra khi có sự trao đổi thông tin và ý tưởng giữa các tổ chức và các bên liên quan;

c) Trong trường hợp tham gia quyết định mà tổ chức phối hợp với các bên hữu quan, gồm cả những phản hồi có hiệu quả ảnh hưởng tới tổ chức và/hoặc cộng đồng.


TOÀN VĂN NỘI DUNG TIÊU CHUẨN TCVN ISO 14063:2010 (ISO 14063:2006) BẠN VUI LÒNG XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Trả lời

Close Menu