Tiêu chuẩn khí thải xe ô tô tham gia giao thông và lộ trình áp dụng

Vào ngày 28-03-2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 16/2019/QĐ-TTg quy định lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải xe ô tô tham gia giao thông và xe ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu (NK).

Theo đó, lộ trình áp dụng các mức tiêu chuẩn khí thải xe ô tô đã qua sử dụng NK như sau:

  • Ô tô lắp động cơ cháy cưỡng bức, động cơ cháy do nén đã qua sử dụng nhập khẩu áp dụng Mức 4 – Mức tiêu chuẩn khí thải kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực (15/5/2019).
  • Ô tô đã qua sử dụng NK có thời điểm mở tờ khai hàng hóa NK theo Luật hải quan hoặc đã về đến cảng, cửa khẩu VN trước ngày 15/5/2019 thì được tiếp tục áp dụng lộ trình theo quy định tại Quyết định 249/2005/QĐ-TTg ngày 10/10/2005.

Cụ thể, ô tô lắp động cơ cháy cưỡng bức đã qua sử dụng nhập khẩu áp dụng Mức 3 và ô tô lắp động cơ cháy do nén áp dụng Mức 2.

Quyết định 16/2019/QĐ-TTg về tiêu chuẩn khí thải xe ô tô có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/5/2019.

Hiện tại mình không tìm được tiêu chuẩn TCVN 6435:2018 như trong Quyết định trên đã nên. Tuy nhiên, các bạn có thể tham khảo TCVN 6435:2005 như dưới đây.

Trả lời

Close Menu