Tổng quan dự án trong tài liệu quản lý an toàn dầu khí

Thông tin tổng quan dự án trong tài liệu quản lý an toàn dầu khí được Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 40/2018/TT-BCT Quy định cụ thể về xây dựng và nội dung các tài liệu quản lý an toàn trong hoạt động dầu khí.
Trong thông tư này, tại Điều 05 có hướng dẫn cụ thể như dưới đây:

Điều 5. Yêu cầu mô tả tổng quan Dự án, công trình trong tài liệu quản lý an toàn

1. Tên, công suất, sản phẩm chính, nguyên nhiên liệu chính.

2. Vị trí công trình, dự án, bản đồ địa hình, điều kiện tự nhiên liên quan đến an toàn, môi trường.

3. Vị trí các tòa nhà văn phòng, công trình tiện ích, dịch vụ, hệ thống an toàn và phòng cháy chữa cháy.

4. Mặt bằng, hành lang và khoảng cách an toàn đối với thiết bị công nghệ, thiết bị phụ trợ, các hạng mục cần bảo vệ có liên quan.

5. Quy trình công nghệ cơ bản, hóa chất, lưu chất chính liên quan đến an toàn, cháy nổ và môi trường.

6. Các hoạt động liên quan đến tồn chứa, xuất, nhập, vận chuyển

7. Thông tin về nhân sự làm việc cho dự án: Số lượng, phân bố nhân sự tại các khu vực, thời gian làm việc,….

8. Công trình, thiết bị dừng khẩn cấp, bảo đảm an toàn và phòng cháy chữa cháy.

Trên đây là những yêu cầu cơ bản theo quy định của Thông tư 40/2018/TT-BCT. Thực tế theo kinh nghiệm của Phúc Ân trong quá trình triển khai dự án, tổng quan dự án sẽ còn có thêm nhiều thông tin khác chi tiết hơn. Đây là những thông tin đặc thù của từng dự án riêng biệt, gắn liền với từng nhà thầu, chủ mỏ, từng vị trí địa lý, đặc tính nhạy cảm của từng khu vực trong quá trình triển khai.

Trả lời

Close Menu